HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

‘ภูเก็ตสไมล์’ ในมุมมองของนักบริหารรอยยิ้ม

…รอยยิ้มสร้างความสดใสให้กับโลกใบนี้ เพราะสิ่งนี้คือภาษากายชั้นดีที่มีความหมายสุดลึกซึ้ง บ้างก็ว่ารอยยิ้มมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้…

‘ภูเก็ต สไมล์’ มีความหมายตรงตัวก็คือ รอยยิ้มของจังหวัดภูเก็ต แต่การที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับจังหวัดแห่งนี้คงจะต้องเป็นภารกิจที่ใหญ่โต และต้องอาศัยผู้ที่มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองเข้ามามีส่วนร่วม แน่นอนว่า ‘นักการเมืองท้องถิ่น’ คืออาชีพที่มีภารกิจในการบริหารความสุขพร้อมทั้งสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้คุณจะได้พบกับทัศนะของคนกลุ่มหนึ่งที่มุ่งมั่นในการสร้างรอยยิ้มให้กับจังหวัดภูเก็ต และเราหวังว่าจิ๊กซอว์เหล่านี้จะเป็นส่วนเติมเต็มให้ภาพของ ‘ภูเก็ต สไมล์’ สดใสชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยปลุกชีวิตเกาะสวรรค์แห่งนี้ให้งดงามไปด้วยรอยยิ้มตลอดไป

smile1

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา – นายกเทศบาลนครภูเก็ต

“รอยยิ้มหรือความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขซึ่งกันและกัน และมอบรอยยิ้มให้แก่กันอยู่เสมอ สำหรับเทศบาลนครภูเก็ต ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองภูเก็ต การเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต การจัดการศึกษาที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อรอยยิ้มของชาวภูเก็ต ”

นายสุรทิน เลี่ยนอุดม – นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฎา

“ผมเชื่อว่ารอยยิ้มของชาวภูเก็ตคือเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มาเยือน ดังนั้นพวกเราต้องขยันสร้างรอยยิ้มให้มากๆ เพราะสิ่งนี้คือของดีอีกอย่างที่เราควรนำเสนอควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลรัษฏา เป็นพื้นที่ซึ่งมีประชากรหนาแน่น การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่เรายินดีบริการแก่ประชาชน ”

นายกรีฑา แซ่ตัน – นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิชิต

“หากประชาชนชาวภูเก็ตมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมสวยงามและปลอดภัย ก็ย่อมส่งผลให้เกิดความสุข และแน่นอนว่ารอยยิ้มจะต้องเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน และเราเชื่อว่าการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก ฟรีอินเตอร์เนท Wi-Fi คือสิ่งที่เราภูมิใจมอบให้กับชาววิชิต”

smile2

นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

“รอยยิ้มของภูเก็ตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่ราชการทุกภาคส่วนของภูเก็ตสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างตรงจุด และต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวภูเก็ต ที่ตำบลเกาะแก้วนับเป็นศูนย์รวมของการค้าขายอีกจุดหนึ่ง เราจะพยายามผลักดันให้พื้นที่แห่งนี้มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากขึ้นในอนาคต”

นายณัฐฏพงศ์ วิมลพันธ์ – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

“คนที่ได้รับรอยยิ้มจากเราย่อมเกิดความสุขเช่นเดียวกับผู้ที่มอบรอยยิ้มให้ แล้วเพราะเหตุใดชาวภูเก็ตจะไม่มอบรอยยิ้มแบบจริงใจให้แก่กันมากๆ สำหรับตำบลฉลอง เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นที่ตั้งของวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต อย่างวัดฉลอง ที่เป็นเสมือนสถานที่ศักสิทธิ์สำหรับต้อนรับผู้ที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตได้มาเคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล”

นายอรุณ โสฬส – นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์

“การที่ทุกคนซึ่งได้มาเที่ยวภูเก็ตได้มีรอยยิ้มกลับไป นั่นหมายถึงความสำเร็จของชาวภูเก็ต ที่สามารถสร้างความประทับใจและความสุขให้เกิดขึ้นได้ ตำบลราไวย์เป็นสถานที่ตั้งของแหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภูเก็ต เราทำทุกอย่างเพื่อให้แหลมพรหมเทพสวยงามและน่าท่องเที่ยวตลอดไป รวมไปถึงการติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคน”

smile3

นายจุฑา ดุมลักษณ์ – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

“การที่ชุมชนต่างๆในภูเก็ตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และไม่มีความขัดแย้งใดๆ ถือเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ทุกคนในสังคมมีรอยยิ้มได้ สิ่งนี้เป็นข้อดีที่ชาวภูเก็ตต้องรักษาไว้ สำหรับในตำบลกมลานั้นกำลังจะเป็นเป้าหมายแห่งใหม่ที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามา พวกเราจึงพัฒนาให้กมลามีความพร้อมในทุกๆด้าน”

นายสราวุธ สีสาคูคาม – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

“สำหรับผมการสร้างรอยยิ้มให้แก่ชาวภูเก็ต จะเกิดได้ต้องอาศัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การมีชุมชมที่เข้มแข็ง ทั้งหมดนี้จะทำให้คำว่า Phuket Smile เป็นอีกเสน่ห์ที่ทุกคนต้องหลงรักภูเก็ตอย่างแน่นอน สำหรับตำบลไม้ขาว ในอนาคตอันใกล้จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ประชุมนานาชาติ อันจะส่งผลให้ภูเก็ตเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอีกมาก”

ว่าที่ร้อยตรี สมภพ ก้อนแก้ว – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี

“การที่ชาวภูเก็ตมีที่ทำมาหากิน มีที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ และมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ชาวภูเก็ตมีความสุข และแน่นอนว่ารอยยิ้มที่สุขใจก็จะเกิดขึ้น สำหรับตำบลเทพกระษัตรี ที่นี่เราอยู่กันแบบเรียบง่าย มีความสงบสุข แต่สิ่งที่เราพยายามปราบให้หมดจากบ้านของเราก็คือ ปัญหายาเสพติด เพราะสิ่งนี้จะส่งผลร้ายแรงต่อสังคม”

smile4

นายอธิพงษ์ คงนาม – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก

“การสร้างรอยยิ้มในครอบครัว คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สังคมเข้มแข็ง หากทุกครอบครัวในภูเก็ตมีรอยยิ้ม สังคมที่ดีในอุดมคติก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ตำบลป่าคลอกแม้ว่าจะอยู่ในชานเมือง แต่ก็อยู่ในพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยกรทางธรรมชาติ และสิ่งนี้คือเรื่องสำคัญที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุด”

นายมาโนช พันธุ์ฉลาด – นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

“ในบางพื้นที่ ศาสนาถูกนำไปเชื่อมโยงกับความขัดแย้ง แต่สำหรับภูเก็ตทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข รอยยิ้มของศาสนิกชนในทุกๆศาสนา คือความงดงามหนึ่งบนเกาะแห่งนี้  ตำบลเชิงทะเลเป็นพื้นที่ซึ่งมีประชาชนหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกัน แต่ทุกคนก็รักใคร่ปรองดองกัน และช่วยกันพัฒนาพื้นที่นี่ให้เจริญก้าวหน้า”

นายสุรพงษ์ ปัญญาไวย์ – นายองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

“รอยยิ้มของชาวภูเก็ต หมายถึงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆ ไปจนถึงคนเถ้าคนแก่ จะต้องมีรอยยยิ้มกันถ้วนหน้า เพราะนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งสังคมภูเก็ต ในส่วนของตำบลสาคูนั้นเราให้ความสำคัญกับกลุ่มคนทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรม และโครงการดีๆ ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต และปลูกฝังการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง”

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today