HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

สัมมนาเรื่องภาพถ่าย ‘ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม’ ที่ภูเก็ต

พิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิง สร้างสรรค์ระดับจังหวัด หรือครีเอทีฟ โพรวินซ์ (Creative Province) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภาพถ่าย “ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม” วิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

เช้าวันที่19พฤษภาคมนี้เวลา 09.00 น.ที่ห้องจามจุรี2โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอภินันท์  โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิง สร้างสรรค์ระดับจังหวัด หรือครีเอทีฟ โพรวินซ์ (Creative Province) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภาพถ่าย “ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม” วิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้โดยมีนายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทวิชาติ  อินทรฤทธิ์  วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตมาร่วมด้วยนอกจากนี้ กลุ่มผู้สนใจการถ่ายภาพ เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุม 100 คน พร้อมกันนี้ นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ และนายธีรภาพ โลหิต วิทยากรที่มีประสบการณ์ ร่วมบรรยายเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการถ่ายภาพวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ” กล้องกับใจ ไปตามฝันและ เรื่อง การเรียนรู้จากการลงมือทำ

นายทวิชาติ  อินทรฤทธิ์  วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการการประกวดภาพถ่าย เรื่อง“ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม” วิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ในครั้งนี้ ว่า เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลป วัฒนธรรมภายใต้เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำภาพที่ชนะการประกวดและเข้าร่วมการประกวดไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนการร่วมกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดแสดงภาพและเก็บบันทึกเข้าไว้ในหอจดหมายเหตุ

ทางด้าน นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวตอนหนึ่งว่ามูลเหตุสำคัญที่ให้มีการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สนใจเกี่ยวกับภาพถ่าย ได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการได้ร่วมกันระดมความคิดกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยง กับทุนทางวัฒนธรรมภาคใต้ และพัฒนาผู้สนใจออกแบบการถ่ายภาพ ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภาคใต้ และความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งมีแผนงานที่จะจัดให้มีความรู้โดยการจัดสัมมนาการให้คำปรึกษาเชิงลึก การจัดประกวดภาพถ่าย และจัดนิทรรศการภาพถ่ายในระดับประเทศเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบต่อไป

ที่มา :: http://news.phuketindex.com/government/phuket-1042-184036.html

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today