HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

สนง.ยุติธรรมภูเก็ต จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พ.ค.ที่โรงแรมคาทีน่า ภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กระบวนการยุติธรรมให้กับชุมชน ซึ่งทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

นายคงศักดิ์ ปานสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรม ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมในระดับจังหวัด ตามแนวยุทธศาสตร์ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม เป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กับส่วนราชการองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้กระบวนการยุติธรรมให้กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับทราบ บทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม ตลอดจนประชาชนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เป็นการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดความเชื่อมั่น อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือ ในการปฎิบัติงานกระบวนการยุติธรรม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นายคงศักดิ์กล่าว

ขณะที่นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยการพัฒนาระบบงานยุติธรรม เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงยุติธรรม ในการเสริมสร้างความรู้ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการคุ้มครอง ตัวเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมที่เน้นชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนการขยายผลของโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ข่าวจาก http://siangtai.com/TH/newssouth_detail.php?News_ID=15399

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today