HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตขาดแคลนโลหิตหมู่พิเศษเร่งหาผู้บริจาคเพิ่ม - เดินหน้ารณรงค์รวมพล(ครอบครัว)คนพันธุ์ Rh ปี53

ภูเก็ตขาดแคลนโลหิตหมู่พิเศษ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เร่งหาผู้บริจาคเพิ่มเหตุมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเบิก จ่ายโลหิตหมู่พิเศษให้ผู้ป่วยเดือนละ 5-10 ยูนิต

วันนี้ (23 มิ.ย.) นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานรวมพลซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดขึ้นที่โรงแรมคาทีน่า จังหวัดภูเก็ต เพื่อรณรงค์เร่งหาผู้บริจาคโลหิตกรุ๊ปพิเศษเพื่อนำมาสำรองใช้สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
       
       นางสาวพรทิพย์ รัตจักร์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการโลหิตหมู่พิเศษจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาจำนวนมาก ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตกรุ๊ปพิเศษเพิ่มมากขึ้นด้วย และในกรณีที่คนป่วยมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้โลหิตกรุ๊ปพิเศษ มักจะเกิดปัญหาในการจัดหาโลหิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งจากสถิติการเบิกใช้โลหิตหมู่พิเศษ Rh- ตั้งแต่เปิดภาคบริการโลหิต เดือนสิงหาคม 2552เป็นต้นมาพบว่ามีการเบิกใช้โลหิตหมู่พิเศษ เฉลี่ยเดือนละ 5-10 ยูนิต
       
       ดังนั้น การรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ Rh- จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของภาคบริการโลหิต จังหวัดภูเก็ต ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตจึง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัด งานรวมพล(ครอบครัว)คนพันธุ์ Rh- ขึ้นในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปลูกฝังแนวความคิดผู้บริจาคโลหิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษเพิ่มมากขึ้น
       
       “อีก ทั้งเพื่อกระตุ้นผู้บริจาคโลหิตบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพิ่มจำนวนโลหิตหมู่พิเศษให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก 1,000 คน พบเพียง 3 คนเท่านั้น
       
       สำหรับในจังหวัดภูเก็ต จากการเก็บตัวเลขการบริจาคโลหิตที่ผ่านมาพบว่ามีผู้บริจาคโลหิตที่มีกรุ๊ป เลือดพิเศษจำนวน 150 คน และสามารถติดต่อได้เพียง 100 คน ในจำนวน 100 คนนั้นเป็นคนไทยประมาณ 60%
       
       ส่วนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งปัญหาการแคลนโลหิตกรุ๊ปพิเศษนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของงานบริการโลหิตใน ประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้งมาเพื่อรณรงค์ให้คนไทยและชาวต่างชาติร่วมบริจาค โลหิตกรุ๊ปพิเศษมากขึ้นเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการใช้โลหิตกรุ๊ป ดังกล่าวเพียงพอในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน” นางสาวพรทิพย์กล่าว และว่า
       
       เพื่อให้การรณรงค์เชิญชวนผู้ร่วมบริจาคโลหิตประสบความสำเร็จและรวบ รวมรายชื่อผู้บริจาคโลหิตกรุ๊ปพิเศษ ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้ก่อตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 โดยถือว่าผู้บริจาคโลหิตที่มีโลหิตหมู่พิเศษทุกคนเป็นสมาชิกชมรมฯ ปัจจุบันมีสามาชิกทั่วประเทศกว่า 5,000 คน
       
       จังหวัด ภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดขึ้นที่โรงแรมคาทีน่า จังหวัดภูเก็ต เพื่อรณรงค์เร่งหาผู้บริจาคโลหิตกรุ๊ปพิเศษเพื่อนำมาสำรองใช้สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000086302&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today