HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตเตรียมจัดงาน “สับปะรดภูเก็ต-ไม้ดอกไม้ประดับ” เชื่อทำรายได้กว่า 10 ล้าน

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงาน “สับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับ” ประจำปี 2553 ระหว่าง 9-18 ก.ค.นี้ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

เน้นส่งเสริมไม้ผลพืชประจำถิ่นยกระดับขึ้นเป็นไม้ผลเอกลักษณะโดยเฉพาะ สับปะรดภูเก็ตเพื่อให้ตรึงใจนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั่วไป “มาภูเก็ตต้องกินสับปรดภูเก็ต” มั่นใจงานดังกล่าวทำรายได้สะพัดกว่า 10 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมตลาดไม้ดอกไม้ประดับเหตุมีความต้องการสูงแต่ละปีทำรายได้ให้ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท
       
       นายประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ และจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “สับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2553 ขึ้น โดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้เป็นปีที่ 18 ของการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดภูเก็ตแล้ว แต่ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกของงานสับปะรดภูเก็ต ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความคิดการจัดงาน 3 งานมารวมเป็นงานเดียวภายใต้ชื่อ “สับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2553
       
       สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบนโยบายด้านการเกษตรให้ กับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตโดยให้เน้นประชาสัมพันธ์ไม้ผลที่เป็นพืชประจำ ถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและนำมายกระดับขึ้นเป็นไม้ผลเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะ “สับปะรดภูเก็ต” ซึ่งเป็นผลไม้ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมรับประทาน เนื่องจากรสชาติอร่อย หวาน กรอบ กลิ่นหอม เยื่อใยน้อย แต่การจะรับประทานสัปรดภูเก็ตให้อร่อยและได้รสชาติของสับปะรดภูเก็ตจริงจะ ต้องรับประทานสับปะรดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆเท่านั้น เพราะมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝนและกลุ่มชุดดินของจังหวัดภูเก็ต ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตสับปะรดภูเก็ต ซึ่งจะแตกต่างกับสับปะรดที่ปลูกแหล่งอื่นแม้จังหวัดใกล้เคียงกันก็ตาม
       
       “ใน ปีนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจึงใช้สับปะรดภูเก็ตเป็นชื่องานเพื่อที่ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้สับปะรดภูเก็ตเป็นผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั่วไปให้รู้ว่า “มาภูเก็ตจะต้องกินสับปะรดภูเก็ต หรือเวลานึกถึงภูเก็ตก็ต้องนึกถึงสับปะรดภูเก็ตเคียงคู่ไปด้วย” ซึ่งสับปะรดภูเก็ตนั้นได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ข้อบงชี้ทางภูมิศาสตร์ แล้ว และในแต่ละปีมีความต้องการจำนวนมาก” นายประพาส กล่าวและว่า
       
       นอกจากจะส่งเสริมเรื่องของสับปะรดภูเก็ตแล้ว ทางจังหวัดภูเก็ตยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นพืช เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม้ดอกไม้ประดับนั้นสามารถปลูกได้ตลอดปี มีผลตอบแทนสูงแต่ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ บ้านจัดสรร และการปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทาง ที่ต้องนำไม้ดอกไม้ประดับมาใช้เป็นองค์ประกอบในการตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ให้มีความสวยงาม ซึ่งในแต่ละปีต้องใช้จำนวนมาก พบว่าในแต่ละปีเกษตรกรสามารถจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้ ไม้กระถาง ให้เช่าไม้ดอกไม้ประดับกระถางสำหรับตกแต่งสถานที่พักและสถานบริการต่างๆ บริการจัดสวนภายในจังหวัดภูเก็ต
       
       รวมถึงการส่งออกผลผลิตและพันธุ์ไม้ดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ฮอลแลนด์ เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตร กรและเครือข่ายไม้ดอกไม้ประดับที่มีการผลิต ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดคิดเป็นมูลค่ากว่า 250 ล้านบาท มีพื้นที่ปลูกประมาณ 300 ไร่
       
       สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 ก.ค.53 ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่ง นอกจากจะมีงานสับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับแล้วทางสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลายังได้ร่วมจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเขต 14 จังหวัดภาคใต้ด้วยเพื่อให้กลุ่มสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯนำผลผลิต และผลิตภัณฑ์มาทดสอบตลาด ร่วมเรียนรู้การตลาดเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ บริหารจัดการกลุ่มโดยนำผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากผ้า ข้าวซ้อมมือ มาร่วมจำหน่าย คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทอย่างแน่นอน

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000091012&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today