HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ปชช.ย่านเมืองเก่าภูเก็ตหนุนนำสายไฟฟ้าลงดิน

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับฟังความคิดเห็นชาว ภูเก็ต นำสายไฟฟ้าลงดินระยะที่ 2 บิรเวณย่านเมืองเก่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย

ที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา รวมทั้งนายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมกับเจ้าของอาคารและประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณย่านการค้าเมืองเก่า ถนนกระบี่ เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2
       
       โดยมีรองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จังหวัดภูเก็ต ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.จังหวัดภูเก็ต ผู้จัดการบริการลูกค้า บริษัท TT & T จำกัด (มหาชน) จังหวัดภูเก็ต และผู้แทนระบบเคเบิลทีวีและผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามด้วย
       
       นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตเคยร่วม กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างและปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้ และมีข้อเสนอแนะและมีความคิดเห็นให้ปรับปรุงในด้านต่างๆ
       
       เช่น ควรปรับปรุงการดำเนินการก่อสร้างให้ดีกว่าที่ผ่านมา ควรนำสายไฟฟ้าและเคเบิลลงดินจริงๆ หรือให้มากที่สุดและไม่ควรนำมาติดตั้งไว้บริเวณหน้าอาคาร นอกจากนี้ควรติดตั้งสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และระบบไฟฟ้าแสงสว่างควรเป็นแบบไร้สาย นอกจากนี้การดำเนินการก่อสร้าง ควรคำนึงถึงสภาพอาคารของประชาชน รวมทั้งควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยแยกมิเตอร์บ้านแต่ละหลัง
       
       นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมข้อมูลที่ประชาชนเสนอแนะเอาไว้ นำไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงหรือหาวิธีการดำเนินการให้สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงของรูป แบบอาคารและความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด
       
       อย่างไรก็ดี จากการหารือร่วมกันพบว่า มีข้อจำกัดหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของรูปแบบอาคาร บางส่วนมีหง่อคากี่และบางส่วนไม่มี ทำให้ยากต่อการออกแบบ ประกอบกับย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต มีกลุ่มอาคารแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส
       
       ดังนั้น จึงกำหนดการก่อสร้างเอาไว้ 2รูปแบบ คือ รูปแบบการก่อสร้างแบบลอดใต้หง่อคากี่ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกแบบเอาไว้ และเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ในบริเวณถนนพัทยา สาย 1 จังหวัดชลบุรี รวมทั้งถนนนิพัทธ์อุทิศและถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการก่อสร้างแบบเก่า เหมือนกับถนนถลาง แต่ทาสีสายไฟหรือเคเบิลให้สอดคล้อง กลมกลืนกับตัวอาคาร
       
       ข่าวแจ้งว่าในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งยืนยันต่อผู้ร่วมประชุมตอนหนึ่งว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงาน ที่ขออนุมัติแบบก่อสร้างและจะมีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อเนื่องไปจน กระทั่งถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทผู้รับเหมาต่างๆ ในขณะที่เทศบาลนครภูเก็ต มีความพร้อมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เหมือนที่เคยดำเนินการในถนนถนนถลางมาแล้ว
       
       อย่าง ไรก็ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้อง ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากล่วงเลยเวลาไปแล้ว แต่ ยังมีรายละเอียด ที่ตกลงกันไม่ได้จังหวัดภูเก็ตจะเสียโอกาส เพราะว่างบประมาณส่วนที่จะใช้ของจังหวัดภูเก็ต ยังคงมีจังหวัดอื่นๆรอขอรับการสนับสนุนงบประ มาณส่วนนี้อยู่
       
       สำหรับการก่อสร้างจะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบลอดใต้หง่อ คากี่ เป็นหลัก ควบคู่กับการพิจารณาดำเนินการก่อสร้าง ด้านนอกอาคารอีกส่วนหนึ่ง และจะควบคุมและกำกับดูแล ให้บริษัทผู้รับเหมา เก็บสายไฟให้ดี โดยเลือกใช้สายไฟที่อ่อนนิ่มกว่าที่ใช้ ในถนนถลาง พร้อมกับมีการการร้อยท่อและใส่ราง ส่วนการทาสี จะให้กลมกลืนกับอาคารด้วย

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000093414&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today