HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ทบ.ภูเก็ตรับงบถนนไร้ฝุ่น 24 ล้าน แก้ปัญหาจราจร

เทศบาลนครภูเก็ตรับงบถนนไร้ฝุ่น 24 ล้านบาทเศษ สร้างถนนสายผังเมือง ค. ต. ตลาดเหนือ แก้ปัญหาจราจรในเขตเมือง

วันนี้ (8 ก.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต นายอนุพงษ์ จงหวัง ผอ.กลุ่มวิชาการและถ่ายทดเทคโนโลยี สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 จ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการถนนไร้ฝุ่นสายผังเมือง ค.ต.ตลาดเหนือ อ. เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพีระพร จิระรัตนากร ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วม
       
       นางสาวสมใจ กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต มีโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง ค.ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามแผนโครงการจัดผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งได้รับอนุญาตจากจังหวัดภูเก็ตให้ก่อสร้างในที่ราชพัสดุได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยระบายการจราจรภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และลดปัญหาการจราจรคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน บนถนนเจ้าฟ้าเชื่อมถนนบางกอก – ปฏิพัทธิ์ โดยได้รับงบโครงการถนนไร้ฝุ่น จากกรมทางหลวงชนบท จำนวน 24 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางจำนวน 4 ช่องจราจรระยะทาง 684 เมตร
       
       ด้าน นายอนุพงษ์ กล่าวว่า เพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อ สร้างดังกล่าวของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้การก่อสร้างทางได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
       
       สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) เล็งเห็นว่า โครงการก่อสร้างถนนสายผังเมือง ค.ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อระบายการจราจรที่มีปริมาณ เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ให้มีความสะดวกในการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ในการนี้ทางสำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จึงเชิญบุคลากรในเขตเทศบาล ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการนี้ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อธิบายโครงการในส่วนของการสำรวจ ออกแบบและการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000094163&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today