HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตอบรมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ดินเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในด้านการรังวัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ก.ค. ที่ห้องใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในด้านการ รังวัดที่ดิน

การ ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง และสำนักงานที่ดินอำเภอกะทู้ เข้าร่วมจำนวน 64 คน โดยมีนายธรรมศักดิ์ ชนะ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 11 บรรยายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ กรมที่ดิน พ.ศ.2552 นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากกรมที่ดิน ประกอบด้วยนายสุรพล ศรีวิโรจน์ และนายสันทัด ชูสังข์ บรรยายเรื่อง การรังวัดที่ดินและการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

นาย ไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจในการให้บริการประชาชน ด้านการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การคุ้มครองสิทธิในที่ดินของรัฐและประชาชน ซึ่งในการทำหน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทาง ด้านวิชาการ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในงานหลักของสำนักงานที่ดิน ทุกด้าน ซึ่งการจะรู้เพียงงานในภารกิจหลักด้านเดียว คงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดินและสำนักงานที่ดิน จังหวัด รวมทั้งหากขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค รัฐ (PMQA) ดังนั้นเพื่อให้การให้บริการประชาชนมีความเป็นเลิศตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมที่ดินและสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานและบุคลากร จึงจัดการอบรมดังกล่าวขึ้น

สำหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในด้านการรังวัด ที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นั้น เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานรังวัดเพื่อออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินและเทคนิคต่างๆ กระบวนการดำเนินการเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วย นายไพฑูรย์กล่าว ขณะที่นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การบริการประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องมีจิตวิญญาณในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจกับผู้มารับบริการ รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การให้บริการในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิที่ผลสูงสุด โดยเฉพาะงานด้านการรังวัดที่จะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งประสบการณ์ด้วย

ข่าวจาก http://siangtai.com/TH/newssouth_detail.php?News_ID=15822

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today