HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

กฟภ.เลือกโรงเรียนเชิงทะเลฯภูเก็ตจัดใช้ไฟอย่างประหยัด

กฟภ.ต.2 เลือกโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุ-ติ ก้องอนุสรณ์” จัดกิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” เพื่อแนะนำให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการรู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างอย่างประหยัด ปลอดภัยและถูกวิธี

วันนี้ (12 ก.ค.) ที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุ-ติ ก้องอนุสรณ์” ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสมชาย เครือแพทย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” ประจำปี 2553 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดขึ้น โดยมีนายชาญณรงค์ หนูคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุ-ติ ก้องอนุสรณ์” คณะครู นักเรียน และวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (กฟภ.ต.2) จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       
       โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย ภาคเช้าเป็นกิจกรรม Walk Rally โดยแบ่งฐานให้ความรู้ออกเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร,มิเตอร์ กฟภ.หน่วยไฟฟ้า และใบเสร็จค่าไฟฟ้า,การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด,การไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
       
       ส่วนภาคบ่ายให้นักเรียนจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผลความรู้ที่ได้รับ จากการเรียนรู้ในภาคเช้า และหลังจากจบโครงการฯ ในวันนี้แล้วนักเรียนต้องนำไปปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดผล โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่บ้านมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และจะต้องมีการบันทึกลงในสมุดบันทึกนักประหยัดตัวน้อยถึงวิธีการประหยัด ไฟฟ้าภายในบ้าน ในโรงเรียน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับโรงเรียน ติดตามผลเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2553
       
       นายศักดิ์ดา นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้ เขต 2 กล่าวว่า เนื่อง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะครบรอบสถาปนา 50 ปีในวันที่ 28 ก.ย.2553 นี้ ในโอกาสดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดโครงการ “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” โดยจะจัดขึ้นใน 73 จังหวัด ทั่วประเทศ
       
       สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเลือกโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุ-ตุ ก้องอนุสรณ์” เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อแนะนำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า รู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี รู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
       
       รวมทั้งช่วยแนะนำผู้ปกครอง ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ส่วนหนึ่ง และได้ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามถึงพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้า ของนักเรียนที่ร่วมโครงการด้วย และที่สำคัญเพื่อเป็นการช่วยกันลดโลกร้อน

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000095734&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today