HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

กรอ.ภูเก็ตเสนอ มท.นิรโทษกรรมโรงแรมเถื่อนหวังดึงเข้าสู่ระบบ

กรอ.ภูเก็ต มีมติเสนอกระทรวงมหาดไทย ขอนิรโทษกรรมโรงแรมเถื่อน ที่มีกว่าครึ่งในขณะนี้เข้าสู่ระบบตามกฎหมาย ตั้งคณะทำงานศึกษารายละเอียดกำหนดเงื่อนไขโรงแรมที่จะเข้าสู่การนิรโทษกรรม

วันนี้ (14 ก.ค) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัยไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม เช่น อบจ.ภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เป็นต้น
       
       ในส่วนของคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัดภูเก็ต สาขาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ได้มีการเสนอให้มีการควบคุมจำนวนโรงแรมและส่งเสริมโฮมสเตย์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรม รวดเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ทำให้โรงแรมแต่ละแห่งมีแขกน้อย จึงควรจะชะลอการเพิ่มจำนวนโรงแรม เพื่อให้สมดุลกับนักท่องเที่ยวและควรหันไปสนับสนุนโฮมสเตย์ของชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
       
       แต่ที่ประชุมเห็นว่าการห้ามลงทุนด้านโรงแรมนั้นไม่สามารถดำเนินการ ได้ เพราะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการลงทุนสามารถดำเนินการได้อย่างเสรี จึงเหลือเพียงให้ส่งเสริมโฮมสเตย์ เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่า ไม่สามารถห้ามการลงทุนได้ แต่ควรจะนำโรงแรมที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง และขอเป็นมติ กรอ.ในการเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอนิรโทษกรรมโรงแรมที่ดำเนินการไปแล้วมาเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อที่จะศึกษารายละเอียดว่า จะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
       
       นาย แพทย์ ศิริชัย ศิลปอาชา ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เหตุที่มีการนำเสนอให้มีการควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมในภูเก็ต เนื่องจากมองว่าปัจจุบันในบางช่วงจำนวนห้องพักของโรงแรมเพิ่มมากกว่าจำนวน ของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดปัญหาการแข่งขันตัดราคา
       
       ดัง นั้น อยากให้มีการเข้ามาดูแลในภาพรวมของการก่อสร้างโรงแรมใหม่ ซึ่งไม่ใช่หมายความว่าห้ามไม่ให้ลงทุนก่อสร้างเลย เพียงแต่ให้มีการส่งสัญญาณเตือน ในขณะเดียวกันให้มาส่งเสริมโฮมสเตย์ของชุมชนมาช่วยรองรับนักท่องเที่ยวโดย เฉพาะในช่วงไฮซีซัน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง
       
       ด้าน นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การควบคุมจำนวนนั้นคงเป็นเรื่องยาก ที่จะห้ามได้ เนื่องจากปัจจุบันเป็นการแข่งขันในระบบของทุนนิยม ส่วนของการส่งเสริมโฮสเตย์ก็มีหน่วยที่รับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นและจะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข นั่นคือ การนำโรงแรมที่ไม่ถูกต้องมาเข้าระบบให้ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีจำนวนมากและเกินกว่าครึ่งของจำนวนโรงแรมที่มีอยู่
       
       ขณะที่นาย สมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เรื่องการดูแลจำนวนห้องพักนั้นได้มีการดำเนินการร่วมกันของสภาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อกำหนดในการดูแลจำนวนห้องพักเพื่อไม่มีจำนวนที่เกินความต้องการ ซึ่งเข้าใจในระบบทุนนิยม ซึ่งไม่สามารถที่จะห้ามการลงทุนได้ แต่ทำอย่างไรให้โรงแรมที่ก่อสร้างมาแล้วเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีอาคารพาณิชย์ เกสต์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ทำการดัดแปลงมาเป็นโรงแรมที่พักเป็นจำนวนมาก และในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกกว่าโรงแรมที่มีการขออนุญาตถูกต้อง ส่งผลให้เกิดสงครามราคา
       
       สิ่งสำคัญทำอย่างไรที่จะให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย และทำอย่างไรให้โรงแรมที่ยังไม่ขออนุญาตให้เข้าสู่ระบบ เพราะการห้ามไม่ให้สร้างเพิ่มคงเป็นไปได้ และอาจจะเป็นการผิดรัฐธรรมนูญด้วย
       
       ด้าน นายสุชาติ หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ในเรื่องการห้ามก่อสร้างโรงแรมเพิ่มคงไม่ได้ แต่ในเมื่อมีกฎหมายในการควบคุมดูแลแล้วควรที่จะมีการนำมาบังคับใช้ให้เข้ม งวด ส่วนกรณีของการกำหนดราคานั้นหากในกลุ่มที่เป็นสมาชิกที่มีการขออนุญาตถูก ต้องก็ไม่มีปัญหาซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ แต่กรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นเรื่องยาก
       
       นาย กฤษฎา ตันสกุล ผู้แทนภาคเอกชน กล่าวว่า หากจะใช้ปี พ.ศ.กำหนดอาจจะไม่เหมาะสม แต่ควรที่จะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เพราะหากนิรโทษกรรมทั้งหมดก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมาตรฐานในการให้บริการ ได้
       
       นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า มติที่ออกมาขอ กรอ.นั้นจะเป็นการสะท้อนมุมมองของคณะกรรมการฯ ซึ่งในส่วนของการนิรโทษกรรมนั้นคงต้องมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย จะกำหนดเฉพาะเรื่องของปี พ.ศ.อย่างเดียวไม่ได้ เพราะอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวได้ ฉะนั้น ก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000096972&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today