HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ปชส.ภูเก็ตร่วมทำความสะอาดวัดก่อนวันสำคัญทางศาสนา

หลายหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม” ร่วมทำความสะอาดวัดก่อนวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา

วันนี้ (23 ก.ค. 53) ที่วัดโฆษิตวิหาร อ. เมือง จ. ภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดทำโครงการ “ราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต นักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยีและชุมชน ได้จัดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันพัฒนาวัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ก่อนวันอาสาฬหบูชา
       
       โดยก่อนการไปร่วมพัฒนา มีการกล่าวสัมโมทนียคาถาของพระภิกษุในวัดโฆษิตวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายเชาวเลิศ จิตต์จำนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายโสภณ เคี่ยมการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เยาวชน นักเรียน นักโทษชั้นดี เข้าร่วม
       
       นายโสภณ เคี่ยมการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการจัดทำโครงการ “ราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม” นั้น เกิดขึ้นเนื่องมาจากปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมมีความขัดแย้งกัน ประชาชนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เพราะประชาชนยังขาดการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล จึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ในหมู่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้สังคมไทยมีความเจริญอย่างยั่งยืน
       
       โดย โครงการ “ราษฎร์- รัฐ ศรัทธาธรรม” ได้กำหนดให้มีการพัฒนาวัดก่อนถึงวันสำคัญทางศาสานา รวม 3 ครั้ง คือ ในช่วงก่อนวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
       
       ทั้งนี้ วัดโฆษิตวิหาร มีโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่มีความสวยงาม ควรแก่การอนุรักษ์และสักการะบูชา มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้บริเวณพื้นที่ของวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่สำคัญ ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว และสร้างความศรัทธาให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าไปสักการะบูชาในวัดให้มากยิ่งขึ้น

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000101846&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today