HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

พาณิชย์ภูเก็ตระบุครึ่งปีแรกนักท่องเที่ยวเข้าเข้ากว่า 8 แสนคน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเผย ภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีแรกปี 53ภาวะเศรษฐกิจกิจการค้าภูเก็ตปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารวม 834,930 คน

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาถึง 48.65 % ในขณะที่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่จำนวน 717 ราย เงินลงทุนรวม 1,633.88 ล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการยังเชื่อมั่นแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการ เมือง
       
       นางบุญญา โชติเศรษฐพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้เสนอผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการในการประชุม กรมการจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนสิงหาคม 2553 ถึงภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ตในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2553 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2553 ซึ่งพบว่าภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ครึ่งปีแรกปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยพิจารณาได้จากภาคอุปทางและอุปสงค์ของจังหวัด
       
       ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัด โดยการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ ช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ดูได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง มีจำนวนรวม 834,930 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่าน ประมาณ 48.65% ขณะที่จำนวนเที่ยวบินขาเข้าจากต่างประเทศมีจำนวน 5,678 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 41.38%
       
       สำหรับสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของตลาดนักท่องเที่ยวหลักอย่างเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริการเริ่มฟื้นตัว และเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี โดยอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 80-90% ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีเรือท่องเที่ยว “ควีนแมรี” ซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวสำราญขนาดใหญ่เดินทางรอบโลกแวะพักที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
       
       ขณะเดียวกัน ภาครัฐ-ภาคเอกชน ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ รวมถึงการจัดโปรโมชันราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นการเข้าพักและการเพิ่มเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังจัดให้มีกกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นัก ท่องเที่ยวกลุ่มหลัก ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลี จีน สวีเดน และรัสเซียเดินทางเข้ามามากขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553
       
       ส่วนภาค การค้าและการลงทุนในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2553 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จำนวน 5 โครงการ ได้แก่กิจการซอฟต์แวร์ กิจการสวนสนุก กิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ กิจการเลี้ยงหอยมุก กิจการผลิตภัณฑ์แช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,683 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน กับปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนโครงการยังทรงตัว แต่จำนวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 89.31%
       
       อย่างไรก็ตาม จากการเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คาดว่าแนวโน้มการลงทุนจะขยายตัวเพิ่ม เนื่องจากมาตรการเร่งรัดส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล และจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว
       
       ขณะที่การลงทุนประกอบธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 พบว่า มีการขยายตัวโดยจำนวนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่มีจำนวน 717 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันประมาณ 18.12% ส่วนเงินเงินทุนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,633.88 ล้านบาท 45.46%
       
       สำหรับสาเหตุที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นในด้านการลงทุน แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000113595&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today