HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

สืบสาน เล่าขาน ภูมิปัญญาชาวราไวย์

นางสุดาวดี เตชานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการสังคม อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน เล่าขาน ภูมิปัญญาชาวราไวย์ ครั้งที่ 3” พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับตัวแทนสมาชิกศูนย์ 3 วัยฯ ม.1 ถึง ม.7 ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 3 วัย 3 มิติ

                เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 ก.ย. ที่ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสุดาวดี เตชานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการสังคม อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน เล่าขาน ภูมิปัญญาชาวราไวย์ ครั้งที่ 3” พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับตัวแทนสมาชิกศูนย์ 3 วัยฯ ม.1 ถึง ม.7 ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 3 วัย 3 มิติ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการหมู่บ้าน “ครอบครัวผาสุก” ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว งบประมาณแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2553 และเยี่ยมชมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ โดยมีนายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายวีระ กาวิเศษ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อน ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเทศบาลตำบลราไวย์ หน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม
 
                นายวีระ กาวิเศษ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์ กล่าวว่างานดังกล่าวเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ และผู้มีภูมิรู้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านในท้องถิ่นของราไวย์ พร้อมได้มีการถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมา ประชาชนได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดกระแสการสรรหา ผู้ที่มีภูมิรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่เกิดความต่อเนื่องจากกิจกรรมปีที่ผ่านมา คือสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญถึง ของดีที่มีอยู่ในชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผ่านการถ่ายทอดของผู้สูงอายุในชุมชน เช่นการรำกาหยง รองแง็ง จักรสาน อาหารพื้นเมืองภูเก็ต รวมถึงวิถีชีวิตของชาวราไวย์ จึงทำให้คณะทำงานขับเคลื่อน ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์ เห็นว่านอกจากเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเหล่าผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักชัย มีคุณค่าต่อสังคมแล้ว การจัดกิจกรรม สืบสาน เล่าขาน ภูมิปัญญาชาวราไวย์ในวันนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น
 
                กิจกรรมภายในงาน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยการรวบรวมเอาภูมิปัญญา โดยเฉพาะศิปลวัฒนธรรมของชาวราไวย์ มาสาธิตและถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ มีทั้งภูมิปัญาด้านอาหารพื้นบ้าน ศิลปะการแสดง หัตถกรรม แพทย์แผนไทย สมุนไพรเพื่อการรักษา และวิถีชีวิตของชาวราไวย์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานของนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และมีการแสดงของนักเรียน ประชาชนชาวราไวย์ และพื้นที่ใกล้เคียง นายวีระ กล่าว
 
                สำหรับตำบลราไวย์ มีประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 61 ศาสนาอิสลามร้อยละ 36 และอื่นๆ ร้อยและ 3 ด้านการศึกษา มีโรงเรียน 3 แห่ง มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ด้านการสาธารณสุขมี 2 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนามีวัด 2 แห่ง และมีมัสยิด 4 แห่ง
 
                การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบันตำบลราไวย์มีผู้สูงอายุ 915 คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 860 คน เบี้ยยังชีพคนพิการ 132 คน และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 4 คน รวมถึงมีโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมอีกหลายโครงการ
 
                ด้านการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คือการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทุกช่วงวัย ตั้งแต่วับเด็ก วัยพ่อแม่ และวัยปู่ ย่า ตา ยาย และมีกิจกรรมที่บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนแบบองค์รวม และคาดหมายว่าศูนย์ 3 วัยฯ แห่งนี้ จะเป็นศูนย์ต้นแบบและสามารถขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ข่าวจาก http://www.siangtai.com/news-22-09-53/page6.htm

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today