HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตเตรียมการดำเนินการสร้างถนนคลองเกาะคอผี

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 7 ก.พ.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายหลักด้านใต้ (PH-RB-3A) หรือถนนคลองเกาะผี โดยมีนายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากทางหลวงชนบท ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน  เกี่ยวกับการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถนนสายหลักทางด้านใต้ (PH-RB-3A) ส่วนถนนยกระดับ (ระยะทางประมาณ 600 เมตร) ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ 2 ระยะแรกของเทศบาลนครภูเก็ต แลการเตรียมรายงานนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 
นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการเตรียมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใช้พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งจะมีการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อแล้วเสร็จก็จะได้เสนอเรื่องให้กับกระทรวงมหาดไทยนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ขณะเดียวกันให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมข้อมูลประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อกรมป่าไม้ เช่น มติให้ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวิชิต มติให้ความเห็นชอบของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นต้น เพื่อส่งให้กับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำหรับเสนอต่อขออนุญาตใช้พื้นที่หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีแล้ว
 
ในส่วนของการออกแบบรายละเอียดและงบประมาณก่อสร้าง มอบหมายให้ทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ตดำเนินการ ซึ่งได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทจะตั้งงบประมาณสำหรับการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างจำนวนประมาณ 5-10 ล้านบาท ได้ในปี 2555 แต่หากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคมนี้ ก็อาจจะใช้งบเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2554 ส่วนของงบประมาณในการก่อสร้างจะใช้ประมาณ 200 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างสะพานคู่ขนานระยะทาง 500 เมตร (รวม 1,000 เมตร) ยกสูงจากพื้นประมาณ 3 เมตรพร้อมทางจักรยานและจุดกลับรถ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในปี 2555 หรือ 2556
 
นายตรี กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณจะพยายามหางบประมาณเหลือจ่ายเพื่อใช้สำหรับการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ในทันภายในปี 2554 เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ 2555

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today