HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

สสส.ร่วม อบต.ป่าคลอก ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่เครือข่ายเป็นตำบลน่าอยู่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สสส.ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนพลังชุมชนท่องถิ่นสู่เครือข่ายตำบลน่า อยู่ ใช้ อบต.ป่าคลอกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนนำหลักประสานความร่วมมือเครือ ข่ายอีก 20 แห่ง

ที่โรงแรม ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าคลอก นายสมพร ใช้บางยาง ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคใต้ ที่เป็นเครือข่าย อบต.ป่าคลอกจำนวน จำนวน 20 แห่ง ร่วมลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นสู่เครือข่ายตำบลน่าอยู่ ซึ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อบต.แห่งละ 2 แสนบาท ดำเนินโครงการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นสู่เครือข่ายตำบลน่าอยู่ ตามแผนระยะ 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2554 - 2556 โดยมี อบต.ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต เป็นท้องถิ่นต้นแบบ และแกนหลักในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนชุมชน ให้แก่ท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายทั้ง 20 แห่งได้เป็นชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็งและน่าอยู่
      
       นายสมพร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ หวังจะให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นแต่ละแห่ง ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจาก สสส.ไม่ได้ดูแลเฉพาะด้านสุขภาพ อย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงมิติทางด้านสังคมด้วย หากสังคมในแต่ละชุมชนได้รับการยกระดับ ปัญหาของแต่ละชุมชนก็จะหมดไป ส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับการกระจายอำนาจมากขึ้น โดยขณะนี้ สสส.ได้ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศมีท้องถิ่นที่เป็นแกนหลักจำนวน 23 แห่ง ในปีนี้จะขยายให้ได้ 30-40 แห่ง และภายในปี 2555 จะเพิ่มเป็น 70 แห่ง ซึ่งหมายความว่าจะมี อบต.และท้องถิ่นเครือข่ายรวมกว่า 4 พันแห่ง
      
       ด้าน นายอธิพงษ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก กล่าวว่า ใน ตำบลป่าคลอกมีจุดแข็งหลายด้าน โดยเฉพาะความเป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่อย่างสันติ ชุมชนบางโรงที่เป็นชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและระดับ ภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทั้งภูเขาและทะเล การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ตลอดจนกลุ่มออมทรัพย์อัล-อามานะห์ ที่จัดตั้งมาเมื่อปี 2540 และประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้านการออม และการจัดหาที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 600 คน มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท โดยการบริหารจัดการยึดหลักศาสนาอิสลามเป็นแนวทาง

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today