HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตยกฐานะอนามัยเป็นโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายแพทย์ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวความคืบหน้าการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ว่า ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการยกระดับสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วทั้งเกาะภูเก็ตแล้วจำนวน 21 แห่ง

โดยเน้นให้บริการส่งเสริมสุขภาพมีบริการดีใกล้บ้าน และจัดให้มีทีมสหวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ/เวชปฏิบัติ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตาภิบาล มีบริการแพทย์แผนไทย มีอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพของคนในตำบล โดยเน้นการเสริมสร้างสึขภาพ คัดกรองโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันเจ็บป่วยด้วยโรค
 
ส่วนด้านการรักษามีพยาบาลเวชปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถให้การดูแลรักษาโรคทั่วไปและมีทีมพี่เลี้ยงแม่ข่ายทุกอำเภอ ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์โดยเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีสื่อสารกับโรงพยาบาลแม่ข่ายได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรคทำได้ดีมากขึ้น แพทย์สามารถให้คำปรึกษาและวินิจฉัยโรคจากทางไกลได้ ผู้ป่วยเรื้อรังที่อาการไม่วิกฤตก็สามารถกลับมาอยู่ในความดูแลของทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่อยู่ใกล้บ้านได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยรวมทั้งญาติและที่สำคัญสามารถลดความแออัด และลดเวลาในการรอภายในโรงพยาบาลได้  มีการจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานในกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
 
นายแพทย์ศักดิ์  กล่าวต่อไปว่า ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยนั้นทุกเครือข่าจะมีแพทย์หมุนเวียนออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฉลอง ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้จัดทำแผนสนับสนุนแพทย์หมุนเวียนให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน ที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น และในอนาคตก็จะมีการดำเนินการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today