HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตจัดสัมมนาชาติพันธุ์บาบ๋าอันดามันฯ หวังรักษาวัฒนธรรมประเพณีบาบ๋าสืบไป

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-สมาคมเพอรานากัน จัดสัมมนา Baba Symposium 2011 “ชาติพันธุ์บาบ๋าอันดามัน วิถีแห่งน้ำ วิถีทำกิน” เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีบาบ๋าให้คงอยู่ตลอดไป

ที่โรงแรม ภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา Baba Symposium 2011 “ชาติพันธุ์บาบ๋าอันดามัน วิถีแห่งน้ำ วิถีทำกิน” ซึ่งสมาคมเพอรานากันจัดขึ้น โดยมีคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม
      
       นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน กล่าวว่า ชาวไทยเชื้อสายจีน หรืออชาวบาบ๋า ซึ่งในต่างประเทศเรียกว่าชาวเพอรานากัน เป็นลูกผสมที่อาศัยอยู่ในแถลจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนับ 100 ปีแล้ว ถือเป็นกลุ่มชนที่มาอาศัยอยู่ใหม่ภายหลังสงครามไทย-พม่า และยุคล่าอาณานิคมของจักรวรรดิตะวันตก นับจากยุคบุกเบิกที่ญาติฝั่งบิดาคือชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่หรือคาบ สมุทรมาลายู มาสมรสกับมารดาเชื้อสายไทยหรือจีนด้วยกันจนได้
      
       ลูกหลานเป็นบาบ๋า ปัจจุบันถือเป็นรุ่นที่ 5-6 แล้ว ชาวบาบ๋ายังรวมตัวกันในเครือญาติอย่างเหนียวแน่นด้วยวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมาไม่ว่าในพิธีแต่งงาน ตรุษจีน ไหว้เทวดา ไหว้พระจันทร์ เซงเม้ง หรือประเพณีกินผัก
      
       อย่างไรก็ตาม จากการที่โลกพัฒนาโครงข่ายข้อมูลการสื่อสาร การขนส่งมวลชน ทำให้ระบบเศรษฐกิจสังคมในแต่ละที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดึงดูดให้มีการอพยพของคนกลุ่มต่างๆ ทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศเข้ามาในแถบนี้ เกิดปฎิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นไม่ว่าจะด้วยการร่วมปฎิบัติงาน ร่วมอยู่อาศัย หรือแต่งงานมีลูกหลายรุ่นใหม่ ย่อมทำให้เลือดเนื้อเชื้อไขของคนบาบ๋าเจือจางลง บวกกับวิถีการครองชีพที่แออัด แข่งขันสูง อาจส่งผลถึงการเสื่อมถอยในการปฎิบัติตามจารีตประเพณีเดิม และการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวบาบ๋าที่เป็นชาวท้องถิ่นลงในอนาคตได้
      
       สมาคมฯกังวลว่าอนาคตลูกหลายที่เรียนรู้ในระบบการศึกษาแผนใหม่ ยิ่งต้องไปเรียนห่างไกลบ้านเกิดเท่าใด ยิ่งสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราได้ จึงได้จัดประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง ที่แม้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่หลายคนอาจจะทราบน้อยกว่าเรื่องไกลตัว จะพบเห็นได้ทั่วไปว่า จากกระแสวัฒนธรรมป๊อบที่ขายได้ทั่วโลกจากบางประเทศ ทำให้กังวลว่าลูกหลานของเรา ถึงมีกำเนิดตนเป็นบาบ๋าแต่หัวใจอาจเป็นชนกลุ่มอื่นไปแล้ว
      
       ด้านนายชวน กล่าวว่า เมืองไทยเป็นเมืองเปิด เป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ได้มีสิทธิ ฉะนั้นแต่ละคนต้องตระหนักว่าเมื่อได้สิทธิแล้วต้องมีหน้าที่ทำเพื่อบ้าน เมืองด้วย

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today