HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตหนุนพืชเกษตรกรปลอดภัย

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมการผลิตพืชปลอดภัยให้กับ เกษตรกร ที่ผ่านระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย GAP พืช และ ได้รับใบคิว(ใบการันตีรับรองความปลอดภัย) จำนวน 120ราย ที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มี.ค. โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมฯ

   นาย ชาลี สิตบุศย์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต อนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 845,800บาท ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดพืชปลอดภัยสร้างรายได้ ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร
                การส่งเสริมพืชปลอดภัย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มีเกษตรกรรับรองผ่านมาตรฐานความปลอดภัย GAP พืช จำนวน 342 แปลง เกษตรกร จำนวน 244 ราย วันนี้ จัดอบรมการผลิตพืชปลอดภัยให้กับกลุ่มดังกล่าว จำนวน 120 ราย   เพื่อ ทบทวนสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิต สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรผลิตปลอดภัยตามเป้าหมายสร้างรายได้มากขึ้น
                ส่วนการปลอดสารพิษ 100% ใช้สารอินทรีย์ สารชีวภาพ จุลินทรีย์ สารไล่แมลง ช่วยในการปลูกพืช ในภูเก็ต มีที่ หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต เมือง ภูเก็ตใช้ปุ๋ยคอก ใช้ชีวภาพ   หากเกษตรกรทั้งจังหวัดทำแบบเกษตรอินทรีย์ จะปลอดสารพิษได้มาก
                นายชาลี กล่าวต่อไปว่า พืชเศรษฐกิจสำคัญของภูเก็ต คือ ยางพารา มีพื้นที่ปลูก จำนวน กว่า 9 หมื่นไร่ ในพื้นที่อำเภอถลางมีการปลูกมากที่สุด สร้างมูลค่าให้ชาวสวนยางเป็นอย่างดี รองลงมา คือ สะตอ  มะพร้าวผลแก่ และ สัปปะรดภูเก็ต

                 ด้าน นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผลผลิตในจังหวัดภูเก็ต มีเพียง 10% ต้องนำเข้าจากแหล่งอื่น 90% ควบคุมความปลอดภัยไม่ทั่วถึง จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมการปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางนำเข้าภูเก็ต
            

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today