HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลฉลอง

ณ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนตำบลฉลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายณัฎฐ์พงศ์ วิมลพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประธานจัดงาน และให้การต้อนรับ

นาย ณัฎฐ์พงศ์ วิมลพันธุ์ นายก อบต.ฉลอง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเยาวชนมีความรุนแรงทางด้านอารมณ์มากขึ้น และมีการมั่วสุม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่แหล่งอบายมุข สิ่งเสพติด ดังนั้นพระครุเมตตาภิรม เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนในตำบลฉลองและใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วง ปิดภาคเรียนโดยการเรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา อันเป็นหนทางลดความรุนแรงทางอารมณ์และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 108 คน
       
                        ด้าน นายเรวัติ อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเรา เพราะว่าการได้บวชเรียนเป็นการสร้างกุศลอันสูงส่ง ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีทดแทนพระคุณพ่อ-แม่ การบวชเชื่อกันได้ว่าให้พ่อ-แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ นอกจากนี้ ลูกหลานลูกหลานยังได้มีส่วนสืบทอดพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ ช่วยให้สังคมมีความสุขอีกด้วย

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today