HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2554

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายจิรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ด้านสังคมและกิจกรรมอิสลาม นายจิรายุส ทรงยศ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ด้านคุณภาพชีวิต นายณรงค์ สิงฆาฬะ รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสวัสดิ์ มัจฉาเวช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมาน การะเกศ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

สำหรับการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพสตรีทั้งด้านผู้นำและผู้ตาม ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มสตรีมุสลิมในการคิดสร้างสรรค์พัฒนา กลุ่มให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะด้านการประกอบอาชีพ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนารายได้ โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นสตรีมุสลิมจากตำบลเกาะแก้ว วิชิต รัษฎา ราไวย์ ไม้ขาว ป่าคลอก เชิงทะเล สาคู เทพกระษัตรี ป่าตอง และตำบลกมลา รวม 375 คน ซึ่งลักษณะของการจัดฝึกอบรม คือ การอบรมให้ความรู้จากวิทยากร และการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2554 ณ จังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดความรู้จากประสบการณ์จริงนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ สตรีมุสลิม การส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้และด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สตรีเป็นผู้ที่มีความสำคัญของครอบครัว เป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัวในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การดูแลส่งเสริมบุคคลในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการในครอบครัว และการช่วยลดรายจ่าย การหารายได้เพิ่ม เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ดังนั้น ด้วยนโยบายและอำนาจหน้าที่ ในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อส่งเสริมให้สตรีได้เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลสำคัญในครอบครัวให้ได้มีบทบาทหน้าที่ในการนำไป สู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจรับและเพิ่มพูนความรู้ในการอบรม และเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ นำมาพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป และขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมให้การจัดฝึกอบรมครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และในโอกาสนี้ ขอให้พระอัลเลาะห์โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ

 

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today