HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

คัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส ภูเก็ต article

นายสรนันท์ เสน่ห์ กรรมการธรรมาภิบาล ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ต่อนางสดศรี สัตยธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ซึ่งสำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดขึ้น ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

    นายสรนันท์ เสน่ห์ กรรมการธรรมาภิบาลประจำ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแบ่งเขตการเลือกตั้งซึ่งมีการเสนอไป 3 รูปแบบ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ อ.เมือง ยกเว้น ต.ฉลอง เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลกะรน มี      ราษฎร 170,123 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ อ.ถลาง อ.กะทู้ ต.ฉลอง เทศบาลตำบล ราไวย์ เทศบาลตำบลกะรน มี      ราษฎร 174,944 คน รูปแบบที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ อ.เมือง ยกเว้นเทศบาลตำบลรัษฎา ต.เกาะแก้ว มีราษฏร 161,276 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ อ.กะทู้ อ.ถลาง ต.เกาะแก้ว เทศบาลรัษฎา มีราษฎร 183,771 คน และรูปแบบที่ 3 เขตเลือกตั้ง 1 พื้นที่ อ.เมือง ยกเว้นเทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลกะรน มีราษฎร 191,000 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ อ.ถลาง อ.กะทู้ เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลกะรน มีราษฎร 154,067 คน
                      “เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับหลายฝ่าย และส่วนตัวเห็นว่า ควรจะเลือกรูปแบบที่ 2 ซึ่ง เป็นรูปแบบเดิมที่ใช้กับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีความเหมาะสมกับสภาพชุมชน ความใกล้ชิด ความสะดวกในการคมนาคม ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ภูเก็ต แม้ปัจจุบันจำนวนประชากรในเขตเลือกตั้งที่ 2 จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถือว่ามากเกินไป เพราะเกินจากค่าเฉลี่ย ส.ส.1 ต่อจำนวนราษฎรของ จ.ภูเก็ตเพียง 6.51 % เท่านั้น”
                       นายสรนันท์ กล่าวด้วยว่า สำหรับรูปแบบที่ 1 มี เสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเลือก ตั้งให้แก่ ส.ส.บางคนในพื้นที่ที่อาจมีการผันตัวมาสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 เนื่อง ส.ส.ปัจจุบันมีภูมิลำเนาและฐานคะแนนเสียงในพื้นที่ ต.ฉลอง ต.กะรน ต.ราไวย์ อ.เมือง ทั้ง 3 ตำบลมารวมกันจะทำให้มีราษฏรจำนวน 43,630 คน ส่อให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบและส่อให้เห็นถึงความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งของ กกต.ภูเก็ต รวมทั้งปัญหาการคมนาคมด้วย
ขณะที่นางสดศรี  กล่าว ว่า ขณะนี้การแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดต่างๆ ที่ส่งให้กับ กกต.กลางพิจารณานั้นยังไม่ครบทุกจังหวัด ซึ่งหลังจากส่งมาครบแล้วจะมีการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเขตคาดว่าจะดำเนินการได้ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้  โดยการเสนอแบ่งเขตการ เลือกตั้งนั้นทางจังหวัดได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดมาแล้ว ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามหากมีการยื่นคัดค้านมาทางกกต.กลาง ก็จะนำเรื่องที่ยื่นคัดค้านมาพิจารณาร่วมด้วย  และจะเชิญผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเข้าให้ข้อเท็จจริง  โดยขณะนี้มีการยื่นคัดค้านเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเข้ามาแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่มีการยื่นคัดค้าเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเข้ามา
                         “ส่วน ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนั้น ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้ว รอเพียงรัฐบาลจะประกาศยุบสภาเมื่อใด โดยที่ผ่านมา กกต.ได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการเลือกตั้งไ และซักซ้อมความตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญ กกต.จังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งทุกจังหวัดมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมผู้บริหารพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องค่า ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งเรื่องการจัดเวทีกลางและความพร้อมของพรรคการเมืองด้วย”
                      นาง สดศรี กล่าวยอมรับว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้เชื่อว่าจะมีการแข่งขันสูง เพราะเมื่อเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ฉะนั้นเชื่อว่าการแข่งขันจะมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทาง กกต.ก็ต้องเตรียมความพร้อมและจะต้องรู้เท่าทัน ดังนั้นหากมีการยุบสภาตามที่รัฐบาลประกาศไว้ รวมถึงเมื่อกฎหมายลูกผ่านการพิจารณาก็ไม่น่าจะมีปัญหา สามารถที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ แต่ขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคร่วมมือกันในการจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เพราะหากการเมืองไม่นิ่ง การเลือกตั้งก็ไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามนางสดศรี  ยัง กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องการออกระเบียบการเลือกตั้งไม่ให้นำสถาบันมาเกี่ยวข้องขณะนี้ยัง ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งเรื่องของสถาบันนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่อยากให้ดึงมาเกี่ยวข้องกับ การเมือง เพราะสถาบันอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้ว และในส่วนของรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดเจนในมาตรา 12 ว่าพระมหากษัตริย์นั้นอยู่เหนือการเมือง

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today