HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

แรงงานภูเก็ตร้องปรับค่าแรงให้เหมาะกับค่าครองชีพ จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ ยกภูเก็ต “เขตปกครองพิเศษ”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เมเดย์ภูเก็ตผู้ใช้แรงงานเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ พร้อมเรียกร้องให้ภูเก็ตเป็นเขตปกครองพิเศษ

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2554 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงาน “แรงงานสดใสทุกฝ่ายร่วมใจในสิ่งแวดล้อม พร้อมต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น ที่ห้างสรรพสินค้าโฮมเวิร์คภูเก็ต โดยมีนายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด มีนายจิรายุส ทรงยศ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมจำนวนมาก
      
       ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงาน เช่น การจัดนิทรรศการด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และด้านสภาพแวดล้อม การจัดงานวันนัดพบแรงงานมีตำงานว่างกว่า 1,500 ตำแหน่ง
      
       นอกจากนั้นยังมีการจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งเป็นการแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวในรูปขององค์กรไตรภาคีด้วยการเลี้ยง อาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ การรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านยาเสพติดให้ห่างไกลจาก จังหวัดภูเก็ต การปลูกชายเลน บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อคืนป่าไม้ชายเลนกลับสู่ธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต
      
       การจัดงานในครั้งนี้ นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดภูเก็ต ต่อนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยยื่นผ่านทางนายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 8 ข้อ ประกอบด้วย 1.ขอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้ลุกจ้างในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สอดรับกับภาวะ ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งขอให้ควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นในครัวเรือน 2.ขอให้เข้มงวดการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำอย่างทั่วถึง 3.ขอให้จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ 4.ขอให้เร่งผลักดันแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองอย่างผิดกฏหมายออกนอกประเทศ
      
       5.ขอให้ผ่อนผันให้สถานบันเทิงในภูเก็ตเปิดให้บริการได้เกินตี 2 โดยการจัดโซนนิ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ, 6.ขอเร่งจัดระเบียบระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต 7.ขอให้เร่งจัดการระบบชลประทานระบบน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อให้เพียงพอต่อความ ต้องการกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น และ 8.ขอให้พิจารณาจัดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเขตปกครองพิเศษ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่าง ตลอดจนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสมกับการเป็นเมืองท่อง เที่ยวนานาชาติ

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today