HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ความร่วมมือในการพัฒนาเกาะบุโหล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งบุคลากรและนักศึกษาพัฒนาเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล โดยมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา และนักศึกษา มอ.จะได้ใช้วิชาความรู้ไปช่วยเหลือชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน พร้อมทั้งขยายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาพื้นที่ชนบทในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ และศึกษาศาสตร์

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเกาะบุโหลนและผลิตบัณฑิต โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์อำนวย อินทสโร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษาพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พักตรา คูบุรัตน์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ ผศ.สมปอง ทองผ่อง รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

            สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ตำบลปากน้ำ บ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จ.สตูล จำนวน 8 ราย ซึ่งต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และทรงมีพระราชดำริให้พื้นที่เกาะบูโหลนดอนเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาในด้าน การส่งเสริมด้านสุขอนามัย และจากพระราชดำริในการที่จะให้พัฒนาพื้นที่ชนบทอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจังหวัดพังงา ซึ่งประสบภัยสึนามิอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มูลนิธิชัยพัฒนา จึงได้ขยายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ มาพัฒนาถิ่นเกิด

            ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้ข้อคิดว่า ความรู้สามารถก่อให้เกิดทั้งการสร้างสรรค์และทำลาย การให้ความรู้และการพัฒนาให้เกิดความเจริญแต่ขาดจิตสำนึก ขาดคุณธรรมเป็นการพัฒนาที่หยาบกร้าน อยากเห็นระบบการศึกษามีการพัฒนา ความบกพร่องทางการศึกษาส่วนหนึ่งคือเลียนแบบฝรั่งมากเกินไป โดยไม่มีการปรับให้เข้ากับความเป็นไทย เราอาจจะเอาในส่วนความรู้พื้นฐานมาจากเขาเพื่อเป็นการ “รู้เขา” แต่จะต้อง “รู้เราด้วย” ด้วยการปรับความรู้นั้นให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทยด้วย การวิจัยควรเน้นเรื่องใกล้ตัวเป็นหลัก และสามารถตอบปัญหาท้องถิ่นได้ ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าไปพัฒนาพื้นที่เกาะบุโหลน คือ นักศึกษาได้ออกจากห้องเรียนเพื่อได้สัมผัสของจริงบ้าง เพื่อจะได้นำความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เป็นการเรียนจากของจริง และจะเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

            รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติเห็นชอบให้การพัฒนาพื้นที่เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล เป็นนโยบายและโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการร่วมกันหลายคณะ และเป็นโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today