HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตจัดเสวนาเรื่องวัฒนธรรมชาวเลและชาติพันธุ์สัมพันธ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเสวนาการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวเลและชาติพันธุ์สัมพันธ์ โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนกลุ่มชาวเล จากพื้นที่ต่างในจังหวัดภูเก็ต อาทิ บ้านสปำ หินลูกเดียว แหลมหลา เกาะสิเหร่ เป็นต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข่าร่วม

ดร.นฤมล กล่าวว่า ชาวเลทั้งกลุ่มมอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล ประมาณ 1 หมื่นคน กำลังประสบปัญหาการไร้รัฐ ขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ถูกกีดกันในการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ กระทั่งไม่สามารถทำมาหากินได้ ขณะเดียวกันยังถูกดูแคลนจากผู้ที่ไม่เข้าใจในวิถีวัฒนธรรมแบบชาวเลอีกด้วย การแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรใช้แนวคิดเขตวัฒนธรรมพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่และความเข้มแข็งของชุมชนพื้นเมือง  โดยการคุ้มครองพื้นที่ทำมาหากิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม การศึกษาเรียนรู้ เช่น การมีหลักสูตรท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่าง ๆ

ดร.นฤมล กล่าวต่ออีกว่า ส่วนแนวทางการดำเนินงานนั้น การจะจัดทำเขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเลไม่ควรดำเนินการในลักษณะสูตรตายตัว แต่จะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน เนื่องจากการกำหนดเขตวัฒนธรรมพิเศษเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ จึงควรเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่รอบด้าน แต่ทั้งนี้จะต้องป้องกันการครอบงำด้านความคิดจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มุ่ง แสวงกำไร และนำวัฒนธรรมไปใช้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์ด้วย การดำเนินการทุกรูปแบบจึงต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง โดยจะต้องคำนึงถึงอัตลักษณ์และความเฉพาะของพื้นที่ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ก่อนขยายผลต่อไป

ด้าน นายพลาเดช กล่าวว่า ที่มาร่วมเสวนาการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวเลและชาติพันธุ์ สัมพันธ์ในจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้เพื่อมารวบรวมของแต่ละหน่วยงาน องค์กร รวมถึงชาวเล มาร่วมพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ส่วนมากเป็นคณะกรรมการในการบูรณาการฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาชาวเลที่ อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเมื่อทำความเข้าใจในเรื่องสัมมนา ฯ แล้วเสร็จ แล้วมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลาย ๆ เวที เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในโอกาสต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today