HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ทบ.กะรน จัดโครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ที่สวนสาธารณะหนองหาน นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรี ต.กะรน อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวีระวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับจุลินทรีย์ชีวภาพที่ได้นำมาปรับใช้ ในหลายรูปแบบ เพื่อการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากในขณะนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตนับวันยิ่ง ทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะที่เกิดจากการตกค้างของมูลฝอย ปัญหาน้ำเสีย สารเคมีตกค้าง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยการปรับใช้จุลินทรีย์ชีวภาพแทนสารเคมี ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกคนจะร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม กิจกรรมอย่างนี้ควรจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็ง และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายทวี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน มีโอกาสเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในทุกด้าน จากการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวก สบายในโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

การท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาในจังหวัดก่อให้เกิด ปัญหามูลฝอยตกค้าง บริเวณแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สามารถใช้อุปกรณ์บริโภคซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วง โซ่อาหารเกิดการปนเปื้อน ส่งกลิ่นรบกวน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานพยายาม คิดหาวิธีการ และมาตรการในการช่วยลดปัญหา โดยขณะนี้ชุมชนได้มีการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพขึ้น เป็นการนำจุลินทรีย์ชีวภาพมาปรับใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น้ำหมักชีวภาพ

จุลินทรีย์ชนิดก้อน สำหรับบำบัดและเพิ่มคุณภาพแหล่งน้ำ ปุ๋ยหมักอินทรีย์สำหรับเพิ่มคุณภาพดิน และกระตุ้นการดุดซึมแร่ธาตุในดิน เป็นต้น

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today