HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ชาวบ้านร้องนายทุนถมคลองสาธารณะที่ป่าคลอก จี้จังหวัดตรวจสอบ

ชาวบ้านป่าคลอกร้องนายทุนถมคลองสาธารณะที่ป่าคลอก ภูเก็ต จังหวัดหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ข้อสรุปให้ทางอำเภอถลางและเจ้าท่าฯยื่นคำ ร้องให้ที่ดินจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจน พบหากถมคลองจริงต้องรื้อถอน พร้อมให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องไม่ผ่านที่ดินของเอกชน

นายสมเกียรติ สังข์สุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายภชิสส์ ปิดดำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นายสัญญา ศิริพงค์รุ่งโรจน์ ปลัดอำเภอถลาง ตัวแทนจากเจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ต อบต.ป่าคลอก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก หารือร่วมกับนายสุชาติ รักสงบ เจ้าของสนามบินเล็ก “ภูเก็ตแอร์ พาร์ค” ที่บริเวณสำนักงานบริษัท ภูเก็ตแอร์ พาร์ค จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
      
       ทั้งนี้เนื่องจากนายเพียร เครือทอง อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้ทำหนังสือร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การก่อสร้างสนามบินเล็ก ของ บริษัท ภูเก็ตแอร์ พาร์ค” ได้มีการถมคลองสาธารณะประโยชน์ ลำรางสาธารณะ ป่าชายเลน และทางสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนพลเมืองเคยใช้พื้นที่ร่วมกันมาแต่ก่อน เนื่องจากคลองหลาโอนอยู่ภายในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิโฉนดของบริษัทภูเก็ต แอร์ พารค์
      
       นายเพียร เครือทอง ผู้ร้องเรียน กล่าวว่า คลองหลาโอนเป็นคลองสาธารณะที่ชาวบ้านในละแวกนั้นใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านาน แต่เมื่อบริษัทเข้ามาซื้อที่ดินก็ได้ปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ ในคลองดังกล่าวผ่านทางที่ดินของบริษัท และทางบริษัทได้ถมดินเข้าไปยังคลองสาธารณะดังกล่าว ซึ่งตนและชาวบ้านในบริเวณนั้นยอมไม่ได้ จึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาตรวจสอบตามที่ได้ร้อง เรียนไป
      
       ขณะที่นายสุชาติ รักสงบ เจ้าของสนามบินเล็ก ภูเก็ต แอร์ พาร์ค กล่าวว่า ชาวบ้านสามารถสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากคลองสาธารณะได้ แต่ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาทางที่ดินของตนเอง และในการร้องเรียนครั้งนี้ตนจะปรึกษากับทนายความในการดำเนินคดีกับคนร้อง เรียนที่ทำให้ตนและบริษัทเสียชื่อเสียง
      
       อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ได้ข้อสรุปว่า คลองดังกล่าวเป็นคลองสาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ แต่การเข้าไปใช้ประโยชน์ในคลองสาธารณะนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปโดยผ่าน ที่ดินของบริษัท ภูเก็ตแอร์ พารค์ ได้ เพราะเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดินที่จะไม่อนุญาตให้ชาวบ้านผ่านได้ และการเข้ามาใช้คลองสาธารณประโยชน์นั้นจะต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับ ทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินด้วย และได้รับหมายให้ทางอำเภอถลาง และเจ้าท่าภูเก็ต ยื่นคำขอให้ทางที่ดินจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจสอบแนวเขตระหว่างโฉนดที่ดินของ บริษัท ภูเก็ตแอร์ พาร์ค กับคลองสาธารณะให้ชัดเจน หากผลการตรวจสอบออกมาว่ามีการบุกรุกหรือไม่บุกรุกคลองสาธารณะก็จะเชิญหน่วย งานที่เกี่ยวข้องมาหารือในการดำเนินการต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
      
       นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาการร้องเรียนเข้ามายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยการยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อเท็จจริงในพื้นที่ อย่างกรณีของการร้องเรียนการบุกรุกถมคลองสาธารณะหลาโอนก็เช่นกัน ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง ซึ่งได้ข้อสรุปว่าประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในคลองได้ เพราะเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ แต่จะต้องมานั้นจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดิน รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบแนวเขตระหว่างที่ดิน ของเอกชนกับคลองสาธารณะให้ชัดเจน โดยให้อบต.ป่าคลอกเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน หากผลการตรวจสอบออกมาว่ามีการุกล้ำถมคลองสาธารณะจริงก็ต้องมีการรื้อถอนที่ มีการบุกรุกต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today