HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident” เข้มข้นการมีจิตสำนึกในวินัยจราจรและมาตรการทางกฎหมายในกลุ่มนักศึกษาและ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะความชำนาญเพื่อการขับ ขี่อย่างปลอดภัย


บ่ายวันที่ 21 ธ.ค. ที่ห้องประชุมทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ ““อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี กับ ห้างหุ้นส่วนกิจชัยฮอนด้า อำเภอเมืองพิษณุโลก โดย นายทวีศักดิ์ วัฒนกุลชัย ผู้จัดการ ร่วมกันตั้งเป้าหมายตนเองให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ มุ่งเน้นในกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์ซึ่งเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกการมีวินัยด้านการจราจรและการบังคับใช้มาตรการ ทางกฎหมายอย่างเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและการเสริมสร้างทักษะความชำนาญใน การขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุขณะขับ ขี่

 สำหรับโครงการ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident” ที่ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง การสร้างทักษะความชำนาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยแก่เยาวชนแลนัก ศึกษา และการมีส่วนร่วมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของภาค รัฐ

 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า การที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุได้นั้นต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองต้องมี จิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีวินัยการจราจร พร้อมกันนั้นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น หากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกระทำผิดจราจรก็จะต้องถูกลงโทษเช่นกัน

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today