HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตยื่นของบฯ 25 ล้าน สร้างทีมจัดการภัยพิบัติเทียบเท่าญี่ปุ่น

ภูเก็ตยื่นของบฯกว่า 25 ล้านบาทสร้างทีมจัดการภัยพิบัติเทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น คาดจะมีการเสนอต่อ ครม.พิจารณาในวันที่ 11 พ.ค.นี้ ด้าน กสทช.จัดคลื่นความถี่วิทยุไว้ใช้ติดต่อยามมือถือเดี๊ยง 1 ช่องหลัก...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 เม.ย. ที่โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการภัย พิบัติ จ.ภูเก็ต ทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้าภูเก็ต และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน นอกจากนี้ ยังมี ผศ.ดร.ลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้วิจัย-การสังเคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติในอนาคต: กรณีระบบข้อมูลข่าวสาร-นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผน ป้องกันอุบัติภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมเป็นวิทยากร

นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติ จ.ภูเก็ตมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อรวบรวมข้อมูล ประสบการณ์การทำงานระหว่างการเกิดปัญหาธรณีพิบัติภัยสึนามิ อุทกภัยและดินโคลนถล่มของบุคลากรทางการแพทย์ทุกเครือข่ายในพื้นที่ และกลุ่มจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ ชิดกับบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 7 คนจากประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การไจก้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการภัย พิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยหยิบยกกรณีตัวอย่างแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเวลากลางคืนโดยภายใน 5 นาทีสามารถจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการได้เรียบร้อย และ 1 ชั่วโมงต่อมาทีมแพทย์-พยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

จากนั้นเกิด เหตุผ่านไป 4 วันภารกิจของเจ้าหน้าที่การแพทย์ประเทศญี่ปุ่นยุติอย่างสมบูรณ์ เพราะได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาโดยตลอด เนื่องจากมีแผ่นดินไหวมากถึงประมาณ 10 ครั้งต่อชั่วโมง และการเตรียมพร้อมระบบ EMIS ประเทศญี่ปุ่น จึงดีมาก หรือถือว่าเป็น One Of The Best In The World ส่วนผู้เกี่ยวข้องใน จ.ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงนั้น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ตเมื่อเร็วๆ นี้ และกำลังเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างระบบโลจิสติกเกี่ยวกับทีม DMAT ซึ่งใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์แพทย์สนาม เช่น เต็นท์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญอื่นๆโดยประสานงานกับนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษานายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ มท.1 อย่างใกล้ชิด และทราบว่าจะมีการเสนอต่อ ครม.พิจารณาในวันที่ 11 พ.ค.นี้

ต่อ มา น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ในฐานะประธานอนุกรรมการภัยพิบัติในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมาถือเป็นการส่งสัญญาณเตือน หรือเป็นเหมือนกับการซ้อมใหญ่ และ กสทช.เองถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องเตรียมความพร้อม หรือดูแลเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร

"การมาร่วมประชุมในครั้ง นี้ต้องการจะมารับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาขององค์กรในท้องถิ่นว่า กสทช.จะสามารถสนับสนุนจุดใดได้บ้าง เนื่องจากโดยหน้าที่ของ กสทช.ต้องไปทำงานเชิงนโยบายที่จะออกประกาศต่างๆ ออกมา และจะสร้างหลักประกันว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้ว ด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์สามารถเป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทัน ท่วงที เช่นเดียวกับช่องทางด้านโทรคมนาคม หรือโทรศัพท์มือถือ กสทช.เองต้องเตรียมความพร้อมกับภาคเอกชนว่าจะต้องมีแผนสำรองกรณีที่สัญญาณ ระบบสื่อสารล่ม หรือมีปัญหาไม่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งตนจะเก็บรวบรวมข้อมูลไปเสนอบอร์ด กสทช.เพื่อไปออกประกาศเป็นนโยบายและบังคับใช้กับสื่อ-ผู้ประกอบการมือถือต่อ ไป"

น.ส.สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เป็นจังหวะที่ดี เนื่องจาก กสทช.สามารถเรียกคืนคลื่นวิทยุกลับมาอยู่ในความดูแล 2 คลื่น คือ 1 ปณ.จ.ภูเก็ตเป็นแห่งแรก และที่ 2 กรุงเทพฯอีกหนึ่งคลื่น ขณะที่ยังมีคลื่นในความรับผิดชอบอีกหลายแห่งทั่วประเทศที่จะต้องมีการจัดสรร ความถี่ให้เหมาะสมต่อไป และ กสทช.อยากจะใช้คลื่นนี้ให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการในฝั่งทะเลอันดามันได้ใช้ประโยชน์ โดยจะเป็นช่องทางที่สื่อสารข้อมูลเรื่องภัยพิบัติ สุขภาพอะไรกับประชาชน โดยจะได้เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องว่าสนใจหรือไม่ เพราะ กสทช.สามารถจัดสรรคลื่นให้พื้นที่ได้ เพียงแต่ไม่สามารถที่จะทำเนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับพิบัติภัยหรืออื่นๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะได้และต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางที่รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษไป และหากพื้นที่สนใจแล้วจะได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับ กสทช.พัฒนาเป็นต้นแบบวิทยุสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนต่อไป โดย กสทช.กำลังออกเกณฑ์ เพื่อบังคับใช้กับการออกประกาศกิจการประเภทสาธารณะประเภทธุรกิจและประเภท ชุมชนในอนาคต.

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today