HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนและประชาชนภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 1

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร และ นายเรวัติ อารีรอบ สส.ภูเก็ต ร่วมกับ นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ประธานชมรมรักษ์ภูเก็ต และ นางฉัตร ณ ภัทร์ ทรายแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดแข่งขันฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2555

โครงการกีฬาเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ และการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนโดยจัดการแข่งขันฟุตซอล 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น) และรุ่นประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายผู้นำด้านการกีฬาและนันทนาการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกายในพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today