HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตตั้งเป้าหมายปลูกป่าเพิ่มปีละหมื่นต้น

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ ร่วมประชุมแก้ปัญหาป่าถูกทำลาย และมีเป้าหมายปลูกป่าเพิ่มปีละ 10,000 ต้น

วันที่ 13 พ.ย. เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ (ศอส.ปท.จ.ภก.) ครั้งที่ 3/2555 โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานราชการต่างๆ รวม 23 หน่วยงาน เช่น อำเภอทั้ง 3 อำเภอ สำนักงานป้องกันจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต หน่วยป้องกันรักษาป่า ภก.1, 2 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ป่าชายเลน และอุทยานแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2555 พบว่า ในห้วงดังกล่าวมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 3 คดี
       
       นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการปลูกป่า “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” ปี 2556-2559 ในประเด็นการเตรียมการปลูกป่า ข้อมูลพื้นที่ปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดภูเก็ต สรุปข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามโครงการฯ ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายรายแปลง แผนการปลูกป่าประชาอาสา และแผนการบำรุงรักษา โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดใช้พื้นที่ 50 ไร่ สำหรับการปลูกต้นกล้า 10,000 กล้าต่อปี

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ได้เสนอต่อที่ประชุม โดยมองว่าโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการระดับประเทศ มี 23 หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 50 ไร่ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 10,000 กล้า ในแต่ละปีนั้น ถ้าเฉลี่ยไปแต่ละหน่วยงานมองว่ายังน้อยไป ซึ่งต้องพิจารณาว่ามีพื้นที่ตรงไหนอีกบ้างที่จะเป็นโมเดลของโครงการฯ อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าภูเก็ตน่าจะเน้นการปลูกลักษณะภูมิทัศน์ เช่น ปลูกบริเวณ 2 ข้างทาง เป็นต้น
       
       โดยในส่วนของอุทยานฯ จะเน้นเรื่องป่าชายหาดซึ่งเป็นป่าที่ขึ้นในพื้นที่ริมทะเลที่มีค่อนข้างน้อยในประเทศ ต้นไม้ที่นิยมปลูกก็จะมีสนทะเล หูกวาง กระทิง สารภีทะเลเหล่านี้เป็นต้น ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ โดยในเบื้องต้น อุทยานฯ มีความพร้อมปลูกป่าชายหาดได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ต้น ในพื้นที่ 100 ไร่ แต่ติดปัญหาเรื่องกล้าไม้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะนิยมเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นเมือง หรือป่าชายเลนมากกว่าการเพาะพันธุ์กล้าไม้ชายหาด

ด้าน ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เห็นด้วยกับการให้ความสำคัญเรื่องการปลูกป่าชายหาด โดยให้ทางอุทยานฯ ประสานขอพันธุ์กล้าไม้ชายหาดกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัด และให้ทำขึ้นมาเป็นโครงการฯ เพื่อประสานกับอำเภอ ท้องถิ่นในการของบเพื่อจะได้มีโครงการต่อเนื่องต่อไป และให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ไปกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ขึ้นมาใหม่ โดยให้เพิ่มพื้นที่ปลูกป่า และจำนวนกล้าให้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
       
       “เราจะมีการประชุมทุกเดือนๆ นี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าว่าคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ 23 หน่วยงาน ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง เดือนนี้ก็พบว่ามีการกระทำผิดในการบุกรุกป่าเพียง 3 คดี กับเรื่องของการปลูกป่าโครงการประชาอาสาฯ เป็นการมาร่วมกันปลูกป่า จะสามารถปลูกได้ทั้งป่าบก ป่าชายเลน และป่าชายหาด ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น การปลูกไม้ที่เป็นไม้พื้นเมืองกับไม้ชายหาดสามารถช่วยกันปลูกได้ ทั้งประชาชน และหน่วยงานต่างๆ
       
       การประชุมครั้งนี้ก็มีการเพิ่มเป้าหมายในการปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะให้เรารักษาทรัพยากรธรรมชาติในภูเก็ตให้ยั่งยืน ซึ่งปัญหาเรื่องการบุกรุกป่านั้นขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นในการป้องกันการบุกรุกป่า และมีความชัดเจนในการดำเนินงาน ถ้าไม่เข้มงวดธรรมชาติของป่าก็จะหายไป เราต้องหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะมาทำ” ดร.สมหมายกล่าวในที่สุด

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today