HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตเตรียมพร้อมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ "ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์"

 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ โดยมี น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ และนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายไมตรี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ "ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

รูปแบบภายในงานเป็นการแสดงดนตรีเต็มรูปแบบจากวงดุริยางค์ของกรมศิลปากร โดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ และการขับร้องเพลงปลุกใจของภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดง ชุด Long live the king. และชุด สัตกินรี จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นอกจากนั้นภายในบริเวณงานจะมีการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม พร้อมทั้งจัดแสงสี รวมถึงประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมประดับโต๊ะหมู่บูชาและประดับตกแต่งธงชาติไทยอย่างสวยงาม เพื่อให้ชาวภูเก็ตได้ออกมาร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียงกัน นายไมตรีกล่าว

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today