HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์”

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ภูเก็ต ภูมิพลังแห่งองค์ภูมินทร์” 3 ธันวาคม 2555 เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 14 พ.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ “ภูเก็ต ภูมิพลังแห่งองค์ภูมินทร์” โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       
       นายไมตรี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ “ภูเก็ต ภูมิพลังแห่งองค์ภูมินทร์” ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน
       
       สำหรับรูปแบบภายในงานเป็นการแสดงดนตรีเต็มรูปแบบจากวงดุริยางค์ของกรมศิลปากร โดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ และการขับร้องเพลงปลุกใจของภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการแสดง ชุด Long live the king. และชุดสัตกินรี จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
       
       นอกจากนั้น ภายในบริเวณงานจะมีการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามพร้อมทั้งจัดแสงสี รวมถึงประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมประดับโต๊ะหมู่บูชาและประดับตกแต่งธงชาติไทยอย่างสวยงาม เพื่อให้ชาวภูเก็ตได้ออกมาร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียงกัน

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today