HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตเตรียมจัดระเบียบชายหาดทั้ง 3 อำเภอ

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาด เพื่อหาแนวทางในการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 3 อำเภอ ให้มีความสวยงาม สะดุดตานักท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด อ.กะทู้ อ.ถลาง และ อ.เมืองภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม
       
       นายจำเริญ กล่าวว่า ด้วยทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เพื่อดำเนินการจัดระเบียบชายหาด และป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชายหาด รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ต
       
       เพื่อให้การบริหารงานราชการมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งการมอบหมายงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติราชการและกำกับดูแลหน่วยงานในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม และให้การดำเนินงานจัดระเบียบชายหาดเกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดอื่นๆ ที่อาจจะเป็นปัญหาได้ จึงได้มีการยกเลิกคณะทำงานดังกล่าว และมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 จัดระเบียบชายหาดกะตะ-กะรน หาดไม้ง้าว หาดราไวย์ และหาดยะนุ้ย พื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต ชุดที่ 2 จัดระเบียบชายหาดป่าตอง ไตรตรัง หาดกมลา และหาดแหลมสิงห์ พื้นที่ อ.กะทู้ ชุดที่ 3 จัดระเบียบชายหาดในยาง หาดบางเทา และหาดสุรินทร์ พื้นที่ อ.ถลาง และชุดที่ 4 คณะทำงานประมวลผล และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทุกฝ่ายได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้ว และได้มีการสะท้อนถึงปัญหาของบางพื้นที่แล้ว
       
       นายจำเริญ กล่าวต่อไปอีกว่า ให้แต่ละคณะทำงานไปรวบรวมข้อมูลสถานภาพของชายหาดแต่ละแห่ง สภาพปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากง่ายไปหายาก และให้แต่ละคณะทำงานเลือกพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหา จากนั้นให้มารายงานผล และลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today