HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ม.ราชภัฎภูเก็ตวิจัยการใช้ที่ดินภูเก็ตพบเสี่ยงน้ำท่วม-ดินถล่มหลายจุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ที่ดินในภูเก็ต พบหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ดินถล่ม

  
       วันที่  21 พ.ย. ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รองศาสตราจารย์นิศา ชัชกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.นิติญา สังขนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อรับทราบผลการศึกษาจัดทำแผนในการกำหนดประเด็นและแนวทางการประเมินความเปราะบาง โครงการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองภูเก็ต เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ ในระดับเมือง เทศบาล และท้องถิ่นรวมทั้ง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป
       
       ผศ.นิติญา สังขนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีมวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดโครงการดังกล่าวว่า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้าง การรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้คัดเลือกเมืองนำร่อง 2 เมือง ได้แก่ เมืองอุดรธานี และเมืองภูเก็ต ในการศึกษาจัดทำแผนในการกำหนดประเด็น และแนวทางการประเมินความเปราะบาง โครงการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง
       
       สำหรับภูเก็ต ได้ผ่านพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับมือ ตามเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม หากปราศจากการวางแผน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ย่อมส่งผลกระทบต่อความเปราะบางของเมืองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทาง ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะตัวแทนภาคการศึกษา จึงกำหนดแนวทาง และหัวข้อแผนงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความเปราะบางของเมืองภูเก็ตขึ้น
       
       เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองภูเก็ต ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองภูเก็ต ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต โดยการวิเคราะห์เพิ่มเติมประเด็นด้านการท่องเที่ยวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ภายใต้หัวข้อโครงการวิจัย ชื่อ “โครงการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองภูเก็ต” โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการน้ำ และผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ กระบวนการวิจัยในขั้นต่อไป
       
       ดังนั้น ทีมวิจัยเห็นว่า การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรมีความชัดเจนในขอบเขตของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินวางแผน และจัดการสิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศของเมืองภูเก็ตให้สมบูรณ์ และยั่งยืน ตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผลศึกษาวิจัยเบื้องต้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นกว่า 6 หมื่นตารางเมตร ในพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลนครภูเก็ต และก่อสร้างเพิ่มกว่า 3 หมื่นตารางเมตร ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ก่อเกิดผลกระทบปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม
       
       ผศ.นิติญา กล่าวว่าต่อไปว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่า โอกาสที่จะเกิดดินถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีหลายพื้นที่ ได้แก่ บริเวณสำนักสงฆ์ข้างเขาโต๊ะแซะ หมู่บ้านเขารังด้านสามกอง บริเวณวัดเกาะสิเหร่ บ้านแหลมตุ๊กแก เขาเกาะสิเหร่ ส่วนพื้นที่ที่เสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมจะอยู่บริเวณใจกลางชุมชนเมืองเก่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้แก่ บริเวณถนนเยาวราช ถนนโป๋กุ่ย ถนนสุรินทร์ ซอย 3 ถนนโกมารภัจน์ ถึง ถนนถลาง
       
       ผศ.นิติญา กล่าวต่อไปว่า คณะวิจัยฯ จึงเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมรับทราบผลการศึกษาจัดทำแผนในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ขึ้นดังกล่าว เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับเมือง เทศบาล และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสนับสนุน การดำเนินโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today