HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

รองนายกฯ เปิดงานศิลปหัตกรรมที่ภูเก็ตสร้างภูมิปัญญาเยาวชนสู่สากล

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 มีสำนักงานคณะพื้นที่การศึกษาใน 14 จังหวัดเข้าร่วม สร้างเสริมภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบทิศทางความสามารถของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ

     ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วม พร้อมกันนี้ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 8 รายด้วย เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เป็นต้น

      
นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เพื่อแนะนำชักจูงให้เยาวชนได้ใส่ใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญมีความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มพูนรายได้ในการเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2455 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยความคิดริเริ่มของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เพิ่ม มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง
 สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปีการศึกษา 2555 นี้เป็นครั้งที่ 62 และในวาระครบรอบ 100 ปี โดยใช้ชื่องาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” (Supremacy with Grace and Wisdom) โดยมีกำหนดการ คือ ภาคเหนือ จัดที่ จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่ จ.ระยอง ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 ภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ส่วนในระดับชาติจะจัดในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

   อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต กำหนดกรอบแนวคิดว่า สร้างเสริมภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 1.ศักยภาพเด็กด้ามขวาน เป็นกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 2.นิทรรศการล้ำสมัย เป็นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 36 เขตพื้นที่การศึกษา 3.ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ของนักเรียน 4.เยือนถนนวัฒนธรรม เป็นการนำนักเรียนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต 5.นวัตกรรมการศึกษา เป็นการประกวดผลงานทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และ 6.สัมมนาวิชาการ
   ในส่วนของสถานที่จัดงานนั้น ประกอบด้วย บริเวณเวทีกลางสะพานหิน เป็นสถานที่ในการจัดพิธีเปิด-ปิด มีกิจกรรมนิทรรศการล้ำสมัย และกิจกรรมศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน (นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น) สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต อ.กะทู้ และ อ.ถลาง ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมศักยภาพเด็กด้ามขวาน (การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) แหล่งเรียนรู้ในเขต อ.เมืองภูเก็ต อ.กะทู้ และ อ.ถลาง ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเยือนถนนวัฒนธรรม (การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้) โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมการศึกษา ประกวดผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ

       ขณะที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นเวทีที่ช่วยสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบทิศทางความสามารถของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ นั่นหมายถึง การค้นพบอัญมณีที่ล้ำค่าอย่างหลากหลายให้เกิดขึ้นในวงการศึกษาที่กระจายอยู่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุ่มเท มุ่งมั่นในการเข้าร่วมการแข่งขัน และจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด มีการพัฒนา ต่อยอดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน เพื่อตอบสนองกรอบแนวคิดของการจัดงานที่ว่า “สร้างภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากลสากล”

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today