HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2555

หน่วยงานสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2555

 นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมสัตว์ป่าเขาพระแทว นางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนสวนผีเสื้อ และโลกแมลงภูเก็ต สวนสัตว์ภูเก็ต สวนพฤกษชาติภูเก็ต มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (โครงการคืนชะนีสูป่า) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) บริษัท วี.เอส.ที.ออโต้เซลล์ (2002) จำกัด (เชฟโรเลตภูเก็ต) โรงแรมบันยันทรีภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต
       
       นายจิระศักดิ์ กล่าวว่า การสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังครั้งแรกในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ และจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ และคุ้มครองสัตว์ป่าของประเทศ จึงได้มีการเสนอกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้น และน้ำพระทัยอันล้นพ้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศ สมเด็จพระบรมราชชนนีศรีสังวาล ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2503 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 ด้วยเหตุการณ์นี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองสัตว์ป่า ทางราชการจึงพิจารณากำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
       
       สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2555 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ได้กำหนดให้สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่จัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า
       
       โดยเริ่มต้นที่บ้านของตนเองด้วยการไม่ล่า หรือรบกวนสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณบ้าน การสร้างระบบนิเวศรอบบ้านเพื่อดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาอยู่อาศัย เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเห็นความสำคัญ คุณค่า ความสวยงามของสัตว์ป่า และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
       
       สำหรับกิจกรรมในการจัดงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ กลุ่มงานวิชาการ รวมถึงมีการประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ และการแสดงบนเวทีตลอดทั้งวัน

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today