HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

เอกชนภูเก็ตโวย ดนตรีในทะเลป่าตอง สร้างความรำคาญนทท.

เอกชนภูเก็ตโวย ดนตรีในทะเลป่าตอง สร้างความรำคาญนทท.เป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ต

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุชาติ หิรัญกนกกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมด้วยนายพงศ์อนันต์ สุวัณณาคาร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต และนายสรายุทธ มัลลัม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าพบนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อรายงานผลที่เกิดจากการจัดงานกิจกรรมสีสันดนตรีและดีเจระดับโลก ที่บริเวณชายหาดป่าตอง อ.ทู้ จ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2555 - วันที่ 1 มกราคม 2556 ของบริษัท ไซดิคทิฟ อีเลเมนท์ จำกัด ซึ่งได้มีการจัดทำเวทีในทะเลหน้าหาดป่าตอง และมีการกั้นพื้นที่สาธารณะ รวมถึงเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมด้วย

โดยได้รับอนุญาตจากทางจังหวัดภูเก็ตภายใต้เงื่อนไขแนบท้ายหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก. 0017.1/18873 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และยังมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ที่ คค. 0311.2/993 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำนวนรวมประมาณ 15 ข้อ เช่น ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้ามปิดกั้นที่สาธารณะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้(ตอนบน) ได้มีการนำเสนอรายงานผลกระทบของการจัดงานดังกล่าว ที่มีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม ว่า งานไม่ได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามแผนและนโยบายทางการตลาด เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีความต้องการการท่องเที่ยวประเภท Mass Tourism เพราะจังหวัดภูเก็ตมีแผนการที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกในภูมิภาคนี้ 

โดยการจัดงานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตสูงสุดอยู่แล้ว และโรงแรมเกือบทุกแห่งจะจัดงานเฉลิมฉลองวันสิ้นปีและขึ้นปีใหม่อยู่แล้ว ทำให้โรงแรมส่วนใหญ่และผู้ประกอบการในหาดป่าตอง ได้รับผลกระทบด้านรายได้ที่ลดน้อยลงของผู้ประกอบการรายย่อย จากการใช้เสียงบนเวทีตลอดทั้งคืนและมีมาตรฐานเดซิเบลเกินกว่าที่สิ่งแวดล้อมกำหนด 

ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของโรงแรม ไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับได้ จึงแสดงความไม่พอใจและแสดงอาการโกรธเคืองในการจัดงานดังกล่าว ทั้งทางวาจาและเขียนเป็นหนังสือ ตลอดจนเขียนข้อความที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตเสื่อมเสียชื่อเสียงลงในเว็บไซต์ออนไลน์ในต่างประเทศ รวมถึงการออกจากที่พักก่อนกำหนด เนื่องจากไม่สามารถทนรับฟังเสียงที่ดังเกินขนาดตลอดทั้งวันทั้งคืนได้

"งานดังกล่าวไม่ได้ทำให้หาดป่าตองได้รับผลดีต่อการท่องเที่ยว แต่ในทางตรงข้ามกลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ใครก็ได้จะมาใช้ที่สาธารณประโยชน์ในทางธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง และจากไปโดยมิได้มีส่วนได้เสียและภาระผูกพันใดๆ อีกทั้งยังทิ้งสิ่งปฏิกูลและความสกปรกไว้โดยไม่เหลียวแล ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ร้องเรียนมายังทั้งสองสมาคมฯ รวมถึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจกะทู้ โดยกล่าวว่า หากมีการจัดงานแบบนี้เกิดขึ้นอีกในจังหวัดภูเก็ต ก็จะไม่มาที่จังหวัดภูเก็ตอีกต่อไป"

นอกจากนี้ผู้จัดก็ไม่ได้ทำการตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือจังหวัดภูเก็ตหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการปิดกั้นพื้นที่จัดงาน เพราะมีการกั้นรั้วรอบเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะได้เป็นเวลา 3 วัน และยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่จัดงานกันอย่างเปิดเผย อีกทั้งทางจังหวัดภูเก็ตมิได้ศึกษากรมธรรม์การประกันภัยหมู่ จากผู้จัดว่าได้มีการทำประกันภัยไว้อย่างไร

อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวเมื่อจบงานแล้วได้เกิดมลภาวะทั้งขยะ มูลฝอย ขวดแตก อาหารเน่าเสียและมีการขุดชายหาดเพื่อฝังเศษอาหารเป็นผลให้มีแมลงวันมาตอมอาหารดังกล่าว ซึ่งผู้จัดมิได้ใช้เวลาในการจัดการดังกล่าว ให้เกิดความสะอาดและเป็นไปตามเป้าหมายของหาดทรายที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยใช้ระยะเวลานานถึง 3 วัน จนบัดนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาบริเวณชายหาดได้พบภาพและบันทึกภาพที่เป็นผลลบกับการท่องเที่ยวไว้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ส่งออกไปทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค ทำให้ภาพลักษณ์ของหาดป่าตองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนักท่องเที่ยวบางรายใช้คำว่า Patong beach new low ซึ่งหมายถึงความตกต่ำถึงที่สุดของหาดป่าตอง

ทั้งนี้จากเหตุและผล ดังกล่าวทางสมาคมฯ ทั้งสอง จึงขอความร่วมมือจากทางจังหวัด ว่า หากในอนาคต จะมีการจัดงานใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอย่างรุนแรง ขอให้มีการรับฟัง หรือหารือภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะร่วมกันพิจารณาว่าสมควรที่จะดำเนินการหรือไม่ เพียงใด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโดยรวม


       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today