HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

บวท.สร้างเส้นทางบินใหม่ ลดคับคั่งปริมาณจราจรเชียงใหม่,ภูเก็ต

วิทยุการบินฯ สร้าง 2 เส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต เพื่อลดความคับคั่งของปริมาณจราจรทางอากาศ เพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกลางบินของภูมิภาค

 นาวาอากาศตรีประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า จากความต้องการในการเดินทางไปยังเชียงใหม่และภูเก็ตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เส้นทางบินหลักจากกรุงเทพฯ ไปยังทั้ง 2 จังหวัด กลับมีเพียงเส้นทาง A464 (กรุงเทพฯ - เชียงใหม่- กรุงเทพฯ) และ G458 (กรุงเทพฯ – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ) เท่านั้น ทำให้ทั้ง 2 เส้นทางบินประสบปัญหาการจราจรคับคั่ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้องทำงานหนักขึ้น วิทยุการบินฯ จึงได้ริเริ่มให้จัดสร้างเส้นทางบินแบบ Conditional Route ระหว่าง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ และภูเก็ต-กรุงเทพฯ ขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีการเดินอากาศสมัยใหม่ (Performance Based Navigation – PBN) เข้ามาช่วยบริหารจัดการห้วงอากาศที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพโดยสร้างเป็นเส้นทางบินแบบ RNAV 5 เอื้อให้สามารถสร้างเส้นทางบินได้ตรง โดยมิต้องบินผ่านเหนือเครื่องช่วยการเดินอากาศภาคพื้นใด ๆ อีกทั้งช่วยลดปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี
       
       ทั้งนี้ เส้นทางบินแบบ Conditional Route เป็นเส้นทางบินที่วิทยุการบินฯ กำหนดขึ้น โดยมีลักษณะไม่เป็นการถาวร หรือมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานไว้ เช่น การกำหนดช่วงเวลาการใช้งานไว้ เพื่อให้สามารถบริหารจราจรทางอากาศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้สร้างเส้นทางบินแบบคู่ขนาน (Parallel Routes) ในเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ หรือเส้นทางบิน“Y6” และ “Y7” 
       
       โดยเส้นทางบินใหม่นี้เปิดใช้ในวันเสาร์ เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ เวลา 14.00 น. และจะเริ่มเปิดใช้ต้นปี 2556 นี้ สำหรับเส้นทาง ภูเก็ต – กรุงเทพฯ หรือเส้นทางบิน “Y5” วิทยุการบินฯ ได้กำหนดให้เป็นเส้นทางบินแบบ One Way Route และได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ซึงการดำเนินการสร้าง 2 เส้นทางบินใหม่นี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่างทหารและพลเรือน โดยนำหลักการบริหารห้วงอากาศร่วมกันมาใช้ ซึ่งจะสามารถลดความคับคั่งของปริมาณจราจรทางอากาศลงได้

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today