HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

เสนอทางเลือกแก้น้ำท่วมเขตเมืองภูเก็ต-พื้นที่รอยต่อ

เสนอทางเลือกแก้น้ำท่วมเขตเมืองภูเก็ต-พื้นที่รอยต่อ พบระบบท่อระบายนำ้มีประสิทธิ์ที่ไม่เพียงพอ

นายเฉลียว มั่นพรม วิศวกรระบายน้ำ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา จัดทำ โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต และบริเวณเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต (เทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลรัษฎา) เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ต ทำโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต และบริเวณเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลรัษฎา โดยได้ว่าจ้างทางบริษัทปัญญาฯ ทำการศึกษา สำรวจ จัดทำแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง 

"ผลจากการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักของน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครภูเก็ตรอยต่อ เกิดจากน้ำล้นตลิ่งคลอง/ลำราง และน้ำท่วมขังในยามที่เกิดฝนตกหนัก เนื่องจากระบบระบายน้ำเดิมมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ การเสื่อมสภาพของท่อระบายน้ำ/ลำรางธรรมชาติ อีกทั้งมีการถมและรุกล้ำในบางช่วงของทางน้ำ ทำให้ความสามารถของการระบายน้ำภายในพื้นที่ลดลง ประกอบกับบางพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดชิดกับภูเขา (เขารัง เขาโต๊ะแซะ และเขาพันธุรัตน์) ทำให้มีน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่อยู่เชิงเขา และอีกสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ อิทธิพลของน้ำทะเลหนุน ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการระบายน้ำจากพื้นที่ที่จะไหลออกสู่ทะเลในช่วงปลายคลอง"

นายเฉลียว กล่าวด้วยว่า แนวทางในการแก้ปัญหานั้น ได้มีการจัดทำร่างแผนหลักการแก้ปัญหาในเบื้องต้น โดยเสนอแนวทางการป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบระบายน้ำภายใน ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน การขุดลอกขุมเหมือง การขยายท่อระบายน้ำ แบ่งเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ โซนที่ 1 บริเวณสามกอง โซนที่ 2 บริเวณสามกอง-พื้นที่รับน้ำบริเวณเขารัง 

โซนที่ 3 ถนนวิชิตสงคราม โซนที่ 4 สวนหลวง และโซนที่ 5 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ โดยใช้งบดำเนินการประมาณ 141.98 ล้านบาท กับระบบระบายน้ำหลัก (คลองบางใหญ่) เบื้องต้นแบ่งเป็น 6 แนวทาง และได้คัดเลือกแนวทางที่มีความเหมาะสม คือ แนวทางผันน้ำใต้ถนนเลี่ยงเมือง ใช้งบดำเนินการประมาณ 2,142.82 ล้านบาท 

ทั้งนี้ในการดำเนินงานจะมีการออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำภายในก่อน เพื่อที่จะสามารถนำไปก่อสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ทันที ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today