HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ผู้ว่าฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36

ผู้ว่าฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายอำเภอกะทู้ นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
       
       นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ตลอดเวลา และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากที่สุดตลอดจนเคารพรัก และเทิดทูนสถาบัน
       
       ด้านนายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระเมตตาแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย ทรงพระเมตตาให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต แห่งนี้ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปลายปี พ.ศ.2547 และเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้เข้าถึงบริการทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       
       สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เดิมคือ โรงเรียนบ้านกมลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ 50.59 ตารางวา ชายหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่ให้บริการคือ ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเปิดทำการสอนเข้าสู่ปีที่ 8 โดยจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประเภทประจำ และประเภทไป-กลับ ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 706 คน เป็นนักเรียนประจำ 275 คน นักเรียนไปกลับ 427 คน มีห้องเรียน 26 ห้องเรียน มีข้าราชการครู 10 คน พนักงานราชการ 9 คน ครูอัตราจ้าง 29 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน คนงานจ้างเหมาบริการ 9 คน และพี่เลี้ยงเด็ก 3 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 61 คน

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today