HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตจัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

งหวัดภูเก็ตจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

  วันที่  15 ม.ค. ที่ห้องสวนหลวง โรงแรมคาทีน่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางรุจิรา สุนทรมัฏฐ์ เพ็ชรชู ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 11 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะทำงานยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสตรี/อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 110 คน
       
       นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (พมจ.ภูเก็ต) กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยได้รับสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว เป็นสัญลักษณ์สากล เพื่อร่วมกันรณรงค์ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ได้บัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่พบเห็น หรือทราบการกระทำความรุนแรงให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตำรวจ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
       
       สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของประชากร มีแรงงานย้ายถิ่นจากต่างจังหวัดเข้ามาทำหางานทำ มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ทั้งที่แอบแฝง และปรากฏให้เห็น ซึ่งมีความซับซ้อนต่อเนื่องของความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี เป็นปัญหาประการหนึ่งที่แฝงอยู่ในสังคมของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ตลอดจนศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today