HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

กรมส่งเสริมคุณภาพฯดึงนร.ภูเก็ตร่วมฝึกลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยฯ

ที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 93 หลักสูตร ลูกเสือกับสภาวะโลกร้อน โ

ที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 93 หลักสูตร ลูกเสือกับสภาวะโลกร้อน โดยมีนายพงษ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว นางสาวปรียาพร พรหมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเยาวชนลูกเสือ ครูผู้กำกับลูกเสือ รวมถึงลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จาก 10 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และโรงเรียนเกาะสิแหร่ เข้าร่วม

นางสาวปรียาพร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกร่วมมือและพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดตั้งกองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ของเครือข่ายแกนนำลูกเสือและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2552 - 2555 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้จัดฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 92 รุ่น มีลูกเสือและเนตรนารีผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ จำนวนมากกว่า 10,000 คน

โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาจากแนวคิดที่เห็นความสำคัญของเยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทางการลูกเสือ ซึ่งมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ย่อมสามารถร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิตของเยาวชนต่อไปในอนาคต นางสาวปรียาพรกล่าว

ขณะที่นายไมตรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมได้เริ่มจัดโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาประมาณ 4-5 ปี ซึ่งจะหมุนเวียนไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ได้จากกิจกรรมลูกเสือ คือ ประการแรก เป็นการเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีรัชกาลที่ 6 เป็นบิดาแห่งลูกเสือไทย และลูกเสือได้อยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลา ด้วยคำสอนให้มีความปรองดองซึ่งกันและกัน ประการที่ 2 ความสามัคคี มีวินัย เพราะกระบวนการลูกเสือสอนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีวินัย ทำให้เกิดความสามัคคี และทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการขยายผลการร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เพื่อให้สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประการที่ 3 สิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กๆ และเยาวชนจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปแนะนำผู้ให้กับอื่นต่อไป และประการสุดท้ายการสร้างสรรค์ เพราะกิจกรรมลูกเสือสอนให้มีหลักธรรมะ สร้างสรรค์ พูดในสิ่งดีๆ และรักษาสิ่งที่เป็นมรดกของแผ่นดิน รวมทั้งการเป็นเยาวชนที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดด้วย


       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today