HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตจัดงาน “นัดพบแรงงาน และมหกรรมอาชีพ” รับอัตราว่าง 3 พันตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดงานนัดพบแรงงาน และมหกรรมอาชีพ จังหวัดภูเก็ต 25-26 ม.ค.2556 เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีตำแหน่งงานว่าง 3,538 อัตรารองรับ


  เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (25 ม.ค.) ที่ห้าง Home Work สาขาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2556 มีนายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นางเยาวภา พิบูลย์ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ และผู้ประกอบการจากสาขาอาชีพต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก
       
       กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการนัดพบแรงงาน มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงาน จำนวน 80 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง 685 ตำแหน่ง 3,538 อัตรา ตำแหน่งงานว่างส่วนมากเป็นประเภทกิจการด้านโรงแรม และท่องเที่ยว ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
       
       กิจกรรมมหกรรมอาชีพ ประกอบด้วย การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 30 อาชีพ เช่น การประดิษฐ์โคมไฟ จิ๊กซอว์ กรอบรูปเคลือบเย็น การเพนต์เสื้อ งานประดิษฐ์จากลวดดัด การทำผ้าบาติก การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการแนะแนวอาชีพ และการให้บริการของหน่วยงานราชการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมอื่นๆ

       นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของทุกปี สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการพนักงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ที่จบใหม่ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระที่น่าสนใจ นอกจากนี้ มีนิทรรศการด้านอาชีพ และการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ และกิจกรรมของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ให้บริการแก่ประชาชนในงานด้วย

       ด้าน ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมจัดหางานมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวนมาก และปัญหาประการหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ในการหางานทำ ได้แก่ การขาดทักษะ และประสบการณ์ในการหางานทำ ขาดแหล่งข้อมูลเพื่อการสมัครงาน กระทรวงแรงงาน จึงมีนโยบายในการสร้างโอกาสในการมีงานทำของกำลังแรงงานที่กำลังจะจบการศึกษาใหม่ ได้มีช่องทางในการเข้าถึงการมีงานทำ การจัดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ดำเนินการให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ต้องการหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้พบกัน และพิจารณาคัดเลือกโดยตรง เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นการช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย
       
       ดร.สมหมาย กล่าวต่อไปอีกว่า ในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว ทำให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่มีจำนวนน้อย ทำให้ประชาชน คนหางานจากต่างจังหวัดเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก การจัดงานนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ได้เข้าสู่ตลาดงานได้อย่างมีคุณภาพ

       นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานมีโอกาสเยี่ยมกิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ โดยวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และมีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวให้มีความมั่นคงต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today