HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ปชส.ภูเก็ตจัดเสวนา “ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข”

ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเสวนาร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดับไฟใต้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่  31 ม.ค. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข โดยมี ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต พระครูสุทธิสีลานุโยค จากวัดท่าเรือ นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว เป็นวิทยากร และพิธีกรดำเนินรายการ และมี นางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายเจริญ เทวบุตร ประธาน อปม.ภูเก็ต หัวหน้าหน่วยงาน สื่อมวลชน เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่าย อปม. คณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกว่า 50 คน
       
       นางปุณยวีร์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการร่วมกันอยู่อย่างสันติสุข โดยยึดหลักแนวทางสันติในการดำเนินวิถีชีวิต จึงได้จัดทำโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ภายใต้กิจกรรมเสวนาร้อยรวมใจ เพื่อใต้สันติสุข ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาพุทธ และอิสลามที่ถูกต้อง อันจะเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่จะนำสู่การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม และประเทศชาติอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างทางศาสนา
       
       ทั้งนี้ ผู้เสวนา และวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้กล่าวโดยรวมว่า หากทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมถึงยึดหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งสื่อมวลชนนำเสนอข่าวปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแนวทางบวก ประชาชนส่วนรวมถือระเบียบปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน รักผู้อื่นให้มาก รวมถึงใช้หลักการเจรจาเพื่อเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงก็จะสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุข

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today