HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ป.ป.ส.ให้ความรู้จัดทำระบบรายงานผลด้านยาเสพติดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ป.ป.ส. ให้ความรู้หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตจัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

   วันที่  31 ม.ค. ที่ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ชี้แจงการใช้ระบบรายงานผลยาเสพติด และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       
       นายจำเริญ กล่าวว่า ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ความปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชน โดยแบ่งกลยุทธ์การทำงานออกเป็น 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง และปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เรื่องปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 เป็นแผนปฏิบัติการหลักของยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
       
       เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในแผน 1 แผน 2 และแผน 3 โดยขอความร่วมมือให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จังหวัด) ในแต่ละจังหวัดรายงานผลจากระบบรายงานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานเป็นประจำทุกวัน (ที่มีผลการดำเนินการ) จึงมีการจัดอบรมการใช้งานระบบฯ ในวันนี้ เพื่อชี้แจงการใช้งานคู่มือในการรายงานผล รวมถึงวิธีการนำเข้ามูล ตลอดจนการประมวลผลเพื่อผู้รับผิดชอบด้านการรายงานได้นำไปใช้ให้ถูกต้องตรงกัน มีความรวดเร็วในการสืบคืนข้อมูล และเป็นประโยชน์สำหรับการใช้อ้างอิงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today