HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ตเลือกพื้นที่ชายหาดกะรนซ้อมแผนอพยพประชาชนหนีสึนามิ

จังหวัดภูเก็ตเลือกพื้นที่บริเวณชายหาดกะรน อ.เมือง ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (5 ก.พ.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะทำงาน การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสันต์ จันทรวงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายวีระศักดิ์ อเนกวงศ์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะรน และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรกะรน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขั้นตอนการฝึกซ้อมฯ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งร่วมกันพิจารณาเลือกสถานที่ในการซ้อมแผน
       
       นายจำเริญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และสำหรับในส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิถล่มเมื่อปี 2547 ที่ผ่านมา ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ก็ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ หรือหอเตือนภัยขึ้น 19 หอ และได้ดำเนินการติดตั้งระบบสั่งการ ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ต และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว เพราะฉะนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของประชาชน อุปกรณ์ บุคลากร ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยกำหนดระดับความรุนแรงของภัยในระดับ 2 ขึ้น
       
       ซึ่งการซ้อมแผนนั้นจะต้องบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปีนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายหาดกะรน อ.เมืองภูเก็ต เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลกะรน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมทั้งแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และการทดสอบระบบเตือนภัยธรรมชาติที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ตำบลกะรน รวมทั้งฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

       นายจำเริญ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ก.พ.56 โดยรูปแบบการฝึกซ้อมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าตั้งเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะเพื่อเตรียมความพร้อม ส่วนช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นการซ้อมแผนปฏิบัติการภาคสนามบริเวณชายหาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์สมมติ ว่า ในช่วงเวลา 13.30 น. การดำเนินชีวิตของประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็นไปตามปกติ อากาศแจ่มใส จากรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศค่อนข้างร้อน ไม่มีฝน และพายุ อุณหภูมิ 34-38 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
       
       จากนั้น เวลา 13.35 น.กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนจังหวัดภูเก็ต/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้วิทยุแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์ทางสื่อให้ประชาชนทราบ ก่อนที่จะดำเนินการตามลำดับเหตุการณ์ และขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
       
       นายจำเริญ กล่าวต่อไปถึงการเลือกพื้นที่ชายหาดกะรนเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อมแผนอพยพ ว่า ทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เนื่องจากบริเวณหาดกะรนมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today