HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

อบจ.ภูเก็ตเตรียมสดุดีวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร อย่างยิ่งใหญ่

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร 13-15 มี.ค. 2556 ณ โคกชนะพม่า พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร อย่างยิ่งใหญ่

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
       
       เนื่องจากประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 ได้แต่งตั้งให้ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (โคกชนะพม่า) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
       
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้ทำประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งในการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง
       
       โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรูปแบบของงานในภาพรวม รูปแบบฉากเวที และรูปแบบลานศิลปวัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมการแสดงในลานวัฒนธรรม ซึ่งฉากเวทีจะมีลักษณะเป็นฉากพระราชวัง ส่วนลานวัฒนธรรมจะเป็นการย้อนยุค มีการจำลองวิถีชีวิต และจำลองการละเล่นของเด็ก รวมถึงนำเสนอรูปแบบการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
       
       ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556 ประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายปฏิคม คณะทำงานฝ่ายพิธีการ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทำงานฝ่ายปฐมพยาบาล คณะทำงานฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงานฝ่ายสถานที่ คณะทำงานฝ่ายเวที คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมลานวัฒนธรรม คณะทำงานฝ่ายศิลปกรรม คณะทำงานฝ่ายจำหน่ายสินค้า OTOP และจำหน่ายอาหาร คณะทำงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะทำงานฝ่ายติดตาม และประเมินผล
 

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today