HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ม.ราชภัฏภูเก็ตจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่  14 ก.พ. ที่ห้องพรหมเทพ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวร่วมคณาจารย์ และหน่วยงานเกี่ยวข้องถึงการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
       
       ผศ.ดร.ประภา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มีหน้าที่ และพันธกิจสำคัญๆ 6 ด้านหลัก เช่น ด้านการจัดและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตกำลังคน, ด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น, ด้านการปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีสากลมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นที่พึ่งทางวิชาการทุกสาขาที่เปิดสอนในชุมชน ฯลฯ
       
       จากพันธกิจต่างๆ ดังกล่าว ล้วนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี หรือกล่าวได้ว่าจากอดีตที่เริ่มจากการเป็นวิทยาลัยครู สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เราได้สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเราก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป
       
       เป็นที่น่าภูมิใจว่า การที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทุกระดับ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และบูรณาการความรู้ที่ได้รับสู่การนำไปปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC” เป็นการจัดสัมมนาที่จะก่อให้เกิดกระบวนการรับรู้ และนำไปสู่การหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน การจัดสัมมนาที่นักศึกษาปริญญาเอก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ร่วมกันขึ้นนี้ นับเป็นปัญหาเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 สิ่งนี้ก็เป็นอีกตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างขึ้น
       
       โดยในการสัมมนา ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ตลอดจนบุคคลสำคัญๆ ใน 3 จังหวัดฝั่งอันดามันดังกล่าว ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อหวังพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยว การรองรับการท่องเที่ยวจากกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
       
       ด้านนายปราโมทย์ แหล่ทองคำ ประธานนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กล่าวเสริมว่า การจัดสัมมนาในวันดังกล่าว ได้เชิญนายกฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ นายพิชิต บุญรอด ผู้อำนวยการศูนย์บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอันดามัน ร่วมเสวนา พร้อมกันนี้ ได้เชิญ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ แสดงปาฐกถาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วย
        
       จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแนวทาง และการเตรียมความพร้อมรับมือกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
 

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today