HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์

ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการเปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์ โดย นายภาณุพงษ์ ลิมบูประเสริฐกุล ประธานมูลนิธิและชาวไทยเชื้อสายเนปาลในภูเก็ต ร่วมในพิธี

นายภาณุพงษ์  ลิมบูประเสริฐกุล ประธานมูลนิมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์  กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย และจังหวัดภูเก็ต บรรดาชาวไทยเชื้อสายเนปาลทุกคนล้วนตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนทุกภาคส่วน รวมทั้งเพื่อนพ้อง น้องพี่ชาวไทยทั้งมวลที่ได้ให้โอกาสแก่ชาวไทยเชื้อสายเนปาลได้อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินนี้เฉกเช่นเดียวกับผืนแผ่นดินแม่ตลอดมา
 
ด้วยความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว บรรดาชาวไทยเชื้อสายเนปาล ทั้งในประเทศไทย และในจังหวัดภูเก็ตทุกคน จึงได้ตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต ด้วยความขยัน หมั่นเพียร อดทน อดออม และยึดหลักเทิดทูน กตัญญูต่อผืนแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ อย่างมั่นคงเสมอมา

บัดนี้ ชาวไทยเชื้อสายเนปาล ได้พร้อมใจกันจัดตั้ง  มูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์ (ไทย – เนปาล) เพื่อเป็นองค์กรการกุศล และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่แนวทางตามหลักศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาสนา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป ซึ่งปัจจุบันนี้สมาชิกรวมกันประมาณ 2,000 คน
สำหรับกิจกรรมมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมาย เช่น การช่วยเหลือภัยพิบัติสึนามิ เหตตุการณ์น้ำท่วมภาคกลาง และกรุงเทพฯ รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today