HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Internet Tips

แปลอังกฤษเป็นไทย (ฟรี)

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่เก่งภาษาอังกฤษถึงแม้เราจะพยายามเรียนรู้มันมาตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย เรียนกันเกือบ 20 ปี ก็ยังไม่เก่งสักที แล้วข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ภาษาอังกฤษ เราต้องใช้ตัวช่วยครับ

1. โปรแกรม Dictionary & Translator (Freeware) รวบรวมโดยเว็บ thaiware.com

โปรแกรมดิกชันนารี่มีขายกันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่สำหรับท่านที่ต้องการใช้โปรแกรมแบบฟรี ๆ แนะนำให้ไปที่เว็บไทยแวร์ ซึ่งเขาจัดหมวดหมู่ไว้ที่ Software > Edication Software > Dictionary & Translator (สามารถเข้าได้โดยตรงตามที่อยู่ด้านบน) ให้เรามองหาตัวที่มี License : Freeware มีมากกว่า 10 โปรแกรมครับ บางโปรแกรมนอกจากแปลเป็นคำได้แล้ว ยังสามารถแปลเป็นประโยค แปลเอกสารทั้งหน้า แปลสำนวน คำแสลงได้ บางโปรแกรมเอา Mouse ไปชี้ คำแปลก็จะโผล่ ออกมาทันที นอกจากแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้ว ยังมีโปรแกรมแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยแจกฟรีอีกด้วย ลองเลือก ลองทดสอบได้เลยครับ

2. โปรแกรม LEXiTRON

พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON เวอร์ชัน 2.1 จัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากเวอร์ชัน 2.0 โดยมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีขีดความสามารถในการแปลคำศัพท์ให้มากขึ้น โดยสามารถแปลคำศัพท์หน้าเว็บเพจทั้งหมดในหน้านั้นๆ และแสดงผลออกทางหน้าจอ (เวอร์ชัน 2.0 เป็นงานพัฒนาต่อเนื่องจากเวอร์ชัน 1.1 ซึ่งเพิ่มเติมฐานข้อมูลจากเดิมที่มีอยู่ให้เป็นคลังข้อความพจนานุกรมที่มีขนาดใหญ่)

หลักการสำคัญของการพัฒนา LEXiTRON คือ การนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาในสาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus-Based Dictionary) แสดงความหมายและประเภทของคำพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างที่มีใช้จริง
จุดเด่นคือสามารถใช้งานผ่านเว็บ หรือ Download โปรแกรมมาใช้ที่เครื่องเรา ทำให้เวลาใช้งานไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต


รูปที่ 1 เว็บไซต์ LIXiTRON แปลผ่านเว็บ หรือ Download มาใช้ส่วนตัว


3. เว็บภาษิต

เว็บภาษิตให้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถแปลหน้าเว็บเพจทั้งหน้า หรือเลือกแปลเฉพาะข้อความหรือประโยคก็ได้ และถ้าเรามีตัวอย่างคู่ประโยคภาษาอังกฤษ-ไทย สามารถส่งเข้าสู่ระบบภาษิตได้ เพื่อเขาจะนำไปพัฒนาระบบแปลภาษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
"ภาษิต" พัฒนาโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอ็นอีซี ประเทศญี่ปุ่น ( NEC, JAPAN )


รูปที่ 2 ต้องสมัครสมาชิกแล้ว Login เข้าใช้ระบบ


รูปที่ 3 การแปลเว็บเพจ (Web Translation)


รูปที่ 4 การแปลข้อความ (Text Translation)


4. เว็บศัพท์บัญญัติราชบัญฑิตยสถาน

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ วิธีใช้งานง่ายมาก เพียงป้อนคำศัพท์แล้วกดปุ่มค้น… ทำให้เรามั่นใจได้ว่าคำทับศัพท์บางคำเราเขียนได้ถูกต้องหรือไม่ เช่นคำว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) , เว็บ (Web) หรือคำบางคำมีศัพท์บัญญัติแล้วแต่เรายังใช้คำทับศัพท์กันอยู่เช่นคำว่าเน็ตเวิร์ก (Network) ที่ถูกต้องคือ เครือข่าย , โครงข่าย


รูปที่ 5 การค้นศัพท์บัญญัติ

วันที่ 10 - 07 - 2006  


Internet Tips เรื่องอื่น ๆ 
Sanook Card
( ( W ) ) Broadband
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today